Proces Long Stickout


 

Wysoka produktywność spawania pod topnikiem

Podejmij wyzwania dzisiejszych czasów - globalną konkurencję, wymagania wysokiej jakości, trudność w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników, oszczędność materiałów, energii - i zobacz rozwiązanie Lincoln Electric służące zwiekszeniu produktywności nawet do 50%:

Proces Long Stick Out 
z użyciem Power Wave® AC/DC 1000® SD!