Wizualna ocena jakości spoiny


12 dni porad technicznych 

Wizualne sprawdzenie spoiny może pomóc zidentyfikować problemy wynikające z techniki dla wielu procedur spawalniczych. 
Na poniższym video Dan Klingman uczy, jak wzrokowo poprawnie zbadać i ocenić spoinę.