Spawanie MIG i TIG

Spawanie MIG jest łukowym procesem spawania, który powoduje połaczenie metali przez ogrzewanie ich łukiem.

Proces TIG czerpie ciepło potrzebne do spawania z łuku elektrycznego znajdującego się pomiędzy nietopliwą elektrodą wolframową a spawanym materiałem. W metodzie TIG elektroda nie styka się z materiałem spawanym, w związku z tym nie występują zanieczyszczenia.