Przechowywanie i dosuszanie elektrod


1. Zakres 

Elektrody otulone, produkowane przez Lincoln Electric Europe, dostarczane w oryginalnych opakowaniach.
Opakowanie mogą składać się z:
Pudełka kartonowego  w zbiorczym opakowaniu kartonowym;

B Zafoliowane pudełka kartonowe w  zbiorczym opakowaniu z kartonowym;

C Plasikowe (PE) opakowania z zaplombowanym zamknięciem, nadające się do ponownego zamknięcia;

D Hermetycznie zaplombowana metalowa puszka (LINC CAN™) w kartonie zewnętrznym;

E Hermetycznie zamknięte foliowe opakowania próżniowe (MINI-PACK) w kartonie zewnętrznym;

F Hermetycznie zamknięte foliowe opakowania próżniowe (Sahara ReadyPack®) w kartonie zewnętrznym.

    

 

Typ Opakowania
Typ Elektrod​ABCDEF
Stale niestopowe​xx​xxx
Stal niskostopowa, elektroda zasadowa o podwyższonej wytrzymałości​x​x​x
Stal niestopowa, elektroda zasadowa do stali pracujących w niskiej temperaturze​xx​x​x
Stal nieskostopowa, elektroda zasadowa do stali odpornych na pełzanie​x​x
Stal nierdzewna​x​x​x​x​x
Stal Duplex oraz Superduplex ​x​x
Linia elektrod otulonych przeznaczonych w szczególności do spawania stopów na bazie niklu.​x​x
Elektroda do napawania​x

 

2. Przechowywanie

2a. Przechowywanie elektrod w kartonowych pudełkach wymaga kontroli wilgotności i temperatury w magazynie.
Ogólnie zaleca się przechowywanie w następujących warunkach:
- Temperatura 17-27°C,wilgotność względna max. 60%
- Temperatura 27-37°C,wilgotność względna max. 50%
- Pudełka z elektrodami mogąbyć składowane maksymalnie w 7 warstwach

2b. Pudełka z tworzywsztucznych wymagają warunków składowania takich jak pudełka kartonowe

2c. Brak specjalnych wymagań dotyczących wilgotności dla opakowań Sahara ReadyPack, Linc Can Mini Pack - w oryginalnie zamkniętym opakowaniu utrzymuje się próżnia.
Generalne rekomendacje przechowywania:
Kartonowe pudła, w których znajdują się opakowania Sahara ReadyPacks & oraz Mini-Pack mogą być składowane maksymalnie
w 7 warstwach na palecie;
Linc Can mogą być przechowywane w opakowaniach na maksymalnie 5 warstwach na palecie;
Należy zapobiegać uszkodzeniom i nagrzaniu powyżej 60°C dla Linc-Can oraz Sahara ReadyPacks;
Należy zapobiegać uszkodzeniom i nagrzaniu powyżej 40°C dla Mini-Pack.

 

3. Obsługa

3a. Ponowne suszenie elektrody zgodnie z zaleceniami w tabeli 1, wymagane jest  w przypadku gdy:
Elektrody rutylowe zostały zawilgocone z jakiegokolwiek powodu;
Elektrody zasadowe niskowodorowe w opakowaniach kartonowych - zawsze;
Elektrody zasadowe niskowodorowe, niewykorzystane,  zwrócone do magazynu bądź uszkodzone lub otwarte w opakowaniach Sahara ReadyPack, Mini-Pack lub LincCan;
stainless steel and Ni-base electrodes after long and unknown storage conditions (deviating from recommendations);
Elektrody do napawania Wearshield w opakowaniach plastikowych (PE), przechowywane ponad rok w warunkach opisanych w sekcji 2a lub krócejj, jeżeli warunki odbiegały od zaleceń.

3b. Elektrody w opakowaniach Sahara ReadyPack oraz Linc-Can mogą być użyte bez ponownego suszenia pod warunkiem, że plomba zabezpieczająca opakowanie próżniowe jest nieuszkodzona Elektrody mogą zostać zużyte prosto z opakowania do 8 godzin od otwarcia w temperaturze ≤35°C oraz wilgotności ≤90% RH pod warunkiem, że elektrody pozostałe w już otwartym opakowaniu będą chronione przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi; deszcz, wilgoć itp. Powyższy czas może być wydłużony nawet do 12 godzin, jeżeli warunki nie będą przekraczały temperatury ≤27°C i wilgotności ≤70% RH. Raz otwarte opakowanie Linc-Can (zerwanie plomby metalowej)  powinno zostać zamknięte przy użyciu plastikowej pokrywki dostarczonej z puszką. Jeżeli na opakowaniu nie ma plomby – elektrody powinny podlec procesowiponownego osuszania rekomendowanego w tabeli 1 dla
EMR-Sahara®. Elektrody w puszkach Mini-Pack mogą  zostać użyte bez ponownego osuszania tylko wtedy, gdy  opakowanie jest nieuszkodzone. Elektrody mogą zostać zużyte w przeciągu 4 godzin od otwarcia, jeżeli warunki zewnętrzne nie przekraczają temperatury 35°C oraz wilgotności ≤90% RH pod warunkiem, że elektrody pozostałe w już otwartym opakowaniu będą chronione przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Oszuszanie i przechowywanie - rekomendacje

 Elektrody otulone, zalane wodą, zawilgocone oraz narażone na złe warunki atmosferyczne przez długi okres czasu nie są w stanie spełniać swoich funkcji i należy je wyrzucić.

  Grupa elektrod

 Czas dosuszania (H) *

Temperatura
(°C)

Wytrzymanie

Stal niskowęglowa:
- rutylowa E6013
- rutyilowa E6012, E7024

 

0.5-1h
1-2h

 
70-80
100-120

 

Suszarka 10-20°C powyżej temperatury otoczenia

 

- zasadowa o niskiej zawartości wodoru (HDM - zasadowa o bardzo niskiej zawartości wodoru*

2-6h
2-6h
250-375
325-375

 

a. wytrzymanie w piecu bez ograniczenia czasu w temperaturze 120-180°C
b. termos max. 10h w RT-125°C (patrz rysunek. 1)
c. pudełka z polietylenu ( elektrody RepTec i Wearshield) max. 2 tygodnie w warunkach warsztatowych

Niskostopowa:
- zasadowa o bardzo niskiej zawartości wodoru**

2-6h

   325-375

Elektrody do regeneracji i napraw (Wearshield, RepTec)

Stal nierdzewna:
- elektrody inne niż EMR-SAHARA
- elektrody EMR-SAHARA

 
1-6h
1-6h
 
200-300
125-300

Wytrzymanie w piecu bez ograniczenia czasu w temperaturze 75-125°C termos max. 10h w RT-125°C

Na bazie Ni 1-6h 200-300

* Dosuszanie możnapowtórzyć: dwukrotnie w ciągu max. 6 godzin. Dosuszanie elektrod powinno być wykonane po wyjęciu ich z opakowania
i ułożeniu w warstwy o grubości około 3 cm, w piecu o regulowanej temperaturze i obiegu powietrza.

** Jeśli elektrody EMR - Sahara sądosuszane to maksymalna ilość wodoru HDM wynosi  5ml/100g 

 

 Przechowywanie i dosuszanie elektrod.


 

Więcej informacji

Instrukcje przechowywania i postępowania z elektrodami

Opakowania elektrod otulonych