Instrukcje przechowywania drutów proszkowych, litych oraz prętów TIG


DRUTY PROSZKOWE


1. Zakres
Druty proszkowe o poniższych nazwach handlowych są dostarczane w różnych szpulach I opakowaniach:

Grupa produktowaOpakowanie
OUTERSHIELD®- szpula w plastikowym worku i opakowaniu kartonowym
- szpula w opakowaniu próżniowym Al/PE, z zewnętrznym opakowaniem kartonowym lub
- szpula w opakowaniu plastikowym na palecie
- beczki Accutrack®
​INNERSHIELD® / LINCORE®szpula w opakowaniu karonowym, plastikowym lub hermetycznych puszkach
COR-A-ROSTA®szpula w opakowaniu próżniowym Al/PE, w zewnętrznym opakowaniu kartonowym


2. Przechowywanie
Należy zapobiegać narażeniu materiałuna wilgotne środowisko z ochroną w postaci relatywnie cienkiej folii.
Drut zapakowany w oryginalną folię oraz opakowanie kartonowe lub beczkę wymaga w pełni kontrolowanych warunków przechowywania, takich jak:
- Temperatura 17-27°C,wilgotność względna max. 60%
- Temperatura 27-37°C,wilgotność względna max. 50%
Druty INNERSHIELD w plastikowych bądź hermetycznie zamkniętych metalowych puszkach oraz druty OUTERSHIELD i COR-A-ROSTA w opakoawaniach próźniowych Al/PE, nie wymaga zastosowania zasad dotyczących wilgotności. Należy unikać uszkodzenia opakowania

3. Przechowywanie
3a. Outershield, Innershield typy xxx-H i Cor-A-Rosta:
Szpule rozpakowane z opakowania ochronnego zachowują prawidłowe właściwości w standardowych warunkach pracy do 72 godzin.
Beczki prawidłowo otwarte, przechowywane oraz używane z rekomendowanymi akcesoriami zachowują prawidłowe właściwości w standardowych warunkach pracy przez 2 tygodnie.
3b. Innershield, druty typu nie xxx-H:
Szpule rozpakowane z opakowania ochronnego zachowują prawidłowe właściwości w standardowych warunkach pracy do 2 tygodni.

W każdym przypadku produkty wymagają ochrony przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi: wilgocią, brudem, olejem i innymi. W wypadku przerwy w procesie produkcyjnym powyżej 8 godzin, szpule drutu powinny być przechowywane w ich plastikowych opakowaniach w powyżej opisanych warunkach.

4. Zniszczone produkty
Produkty zalane wodą, zawilgocone oraz narażone na złe warunki atmosferyczne przez długi okres czasu nie są w stanie spełniać swoich funkcji i należy je wyrzucić.


DRUTY MIG & PRĘTY TIG

1. Zakres
Druty lite oraz pręty TIG mogą być dostarczone w różnych opakowaniach: tubach, szpulach oraz beczkach.

2. Przechowywanie
Należy chronić materiały przed zawilgoceniem.
Rekomendujemy poniższe warunki przechowywania.
Druty lite w oryginalnych opakowaniach wymagają kontroli warunków przechowywania, takich jak:
- Temperatura 17-27°C, wilgotność względna max. 60%
- Temperatura 27-37°C, wilgotność względna max. 50%

3. Przechowywanie
Pręty i szpule rozpakowane z opakowania ochronnego zachowują prawidłowe właściwości w standardowych warunkach pracy do 2 tygodni.
W każdym przypadku produkty wymagają ochrony przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi: wilgocią, brudem, olejem i innymi.
W wypadku przerwy w procesie produkcyjnym powyżej 8 godzin, szpule drutu powinny być przechowywane w ich plastikowych opakowaniach w powyżej opisanych warunkach.
Należy unikać uszkodzenia opakowania.

4. Zniszczone produkty
Produkty zalane wodą, zawilgocone oraz narażone na złe warunki atmosferyczne przez długi okres czasu nie są w stanie spełniać swoich funkcji i należy je wyrzucić.