Instrukcje przechowywania i postępowania - topniki do spawania łukiem krytym


INSTRUKCJE PRZECHOWYWANIA I POSTĘPOWANIA
 - TOPNIKI DO SPAWANIA ŁUKIEM KRYTYM


1. Zakres

Nazwa handlowa: 761, 780, 781, 782, 802, 839, 842-H, 860, 880, 882, 888, 960, 980, 995N, 998N, 8500, P223, P230, P240, P2000, P2007, P2000S, SPX-80X, WTX, 708GB.               
Opakowania: worki plastikowe, worki masowe, szczelnie zamknięte beczki metalowe oraz hermetyczne worki typu Sahara ReadyBagTM.

2. Przechowywanie
Rekomendujemy poniższe warunki przechowywania:
Topniki pakowane w worki plastikowe wymagają odpowiednich warunków magazynowania, takich jak:
- Temperatura 17-27°C,wilgotność względna max. 60%
- Temperatura 27-37°C,wilgotność względna max. 50%
Topniki pakowane w metalowe beczki nie wymagają specjalnych warunków składowania, należy unikać mechaniczne uszkodzenia opakowania i rozszczelnienia.


Worki z topnikiem

3. Przechowywanie
Własności produktu nie ulegają zmianie jeśli jest on przechowywany zgodnie z poniższymi zaleceniami:

Warunki przechowywania
Opakowanie:0-6 miesięcy, temperatura ≤37°C,wilgotność względna <50%​>6 miesięcy lub temperatura >37°C lub wilgotność względna 50-90%*
Worki plastikowebez dodatkowych wymagań**Suszenie 1-2 godz. / 300-375°C
​Sahara Ready Bagbez dodatkowych wymagańbez dodatkowych wymagań
Beczki metalowebez dodatkowych wymagań bez dodatkowych wymagań


* jeśli produkt był przechowywany w warunkach wilgotności względnej powyżej 90%, mógł utracić swoje własności i suszenie go będzie nieefektywne.
** w przypadku zastosowań wymagających dużych obciążeń (HAZ, twardość spoiny HV10 > >350, wysoka wytrzymałość itp.) Dosuszenie przez 1-2 godz. w temperaturze 300-375°C zalecane.

Dosuszanie odbywa się po wyjęciu produktu z oryginalnego opakowania i umieszczeniu go w piecu o stałej temperaturze. Zalecane jest stosowanie cyrkulacji powietrznej gdy grubość warstwy topnika w piecu przekracza 3 cm lub poddanie topnika wibracjom.
Dosuszanie można wykonać maksymalnie 4 razy.
Dosuszony topnik i topnik przeznaczony do spawania należy utrzymywać w stanie suchym, najlepiej w temperaturze wyższej od temperatury otoczenia o 50-120°C, przez dowolnie długi czas.

4. Zniszczone produkty
Topniki, które zostały zamoczone i mocno zawilgocone lub były wystawione na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych utraciły bezpowrotnie swoje własności i nie mogą zostać użyte do spawania.

5. Odzysk topnika
Niezużyty topnik, zebrany po spawaniu, powinien być oczyszczony z żużla, metalu i/lub zanieczyszczeń innego typu (organicznych). Należy zapobiegać uszkodzeniom topnika w wyniku silnych uderzeń w trakcie transportu. Należy zapobiegać oddzielaniu się frakcji o różnej grubości ziaren podczas transportu pneumatycznego oraz w tzw "martwych" punktach. Nowy topnik powinien zostać dodany do zasobnika w układzie cyrkulacji zanim całkowity poziom topnika w zasobniku osiągnie 25%.