Bezpieczne Spawanie Łukowe

Spawanie łukowe jest bezpiecznym procesem wtedy, gdy zostały podjęte odpowiednie środki by zapewnić bezpieczeństwo spawaczowi przed potencjalnymi niebezpieczeństwami przy odpowiednim użytkowaniu.