Cor-A-Rosta Pulse: Program dedykowany do drutów proszkowych Cor-a-Rosta


W dzisiejszym świecie zwiększonej konkurencji oraz stałego poszukiwania rozwiązań redukujących koszty wytwarzania,
użycie drutu proszkowego może dostarczyć decydującej przewagi.

Głównymi zaletami drutów proszkowych  Cor-a-Rosta są:
- niższe koszty w porównaniu do spawania elektrodą oraz drutem litym,
- łatwość obsługi,
- lepsza jakość spoin,
- regularny kształt oraz doskonały wygląd spoiny.


Kliknij poniżej, aby obejrzeć video!


Dynamiczny  rozwój nowoczesnych  źródeł prądu dostarcza branży spawalniczej coraz to nowszych możliwości. Technologia inwertorowa, pozwalająca na precyzyjną kontrolę prądu, napięcia oraz ich przebiegu, zrewolucjonizowała spawalnictwo.
W konsekwencji powyższych możliwości, obserwujemy również zwiększone zainteresowanie pulsowymi programami synergicznymi
z użyciem drutów proszkowych. Musimy natomiast pamiętać, iż zaprojektowanie odpowiednich programów spawania pulsacyjnego
z użyciem drutów proszkowych wymaga szerszego rozważenia:

- analizy składu chemicznego  wypełnienia oraz współczynnika metal/wypełnienie proszkowe,
- analizy wspołczynnika stapiania, który jest inny niż dla drutu litego,
- opracowania unikalnego kształtu przebiegu prąd/napięcie,  zaprojektowanego indywidualnie pod dany typ drutu proszkowego.

Programy pulsacyjne zostały skutecznie wdrożone dla drutów proszkowych z rdzeniem metalicznym oraz dokładnie przebadane
dla drutów rutylowych.

 

Analizując konkretne własności stali austenitycznych (przewodność elektryczna, temperaturę stapiania), druty proszkowe rodziny
Cor-a-Rosta są najlepszym rozwiązaniem do spawania programami pulsacyjnymi. W wypadku drutów proszkowych, specjalne programy są projektowane i dedykowane pod dany drut proszkowy, uwzględniający współczynnik wypełnienia oraz rodzaj źródła prądu. Kształt przebiegu prąd/napięcie jest zawsze ustalony dla konkretnego drutu proszkowego: typu, producenta, oraz źródła prądu. Program Cor-a-Rosta Pulse w źródłach Speedtec 405/505SP, stosowany do gatunków drutu 304, 309, 316, oferuje przewagę nad spawaniem tradycyjnym CV oraz gwarantuje doskonałe właściwości metalurgiczne stopionego metalu.

 


 Standardowe praktyki przemysłowe odnoszą się do klasycznego kątu palnika i technik spawalniczyk dla drutów proszkowych. Sugerowane parametry startowe dla spoin pachwinowych na materiale o grubości od 6 do 12 mm to:
- 1F/PB: mode 92, WFS=12m/min, Trim*=1,05, U=29V, I= 225A,

- 3Fup/PF: WFS=9m/min, Trim=1,00, U=24-24,5V, I=160A.

Stworzony przez Lincoln Electric program pulse, dedykowany dla drutów  Cor-A- Rosta:
- pozwala zminimalizować odkształcenia wynikłe z cyklu cieplnego,
- uzyskuje spoiny o wyjątkowej regularności oraz wyglądzie,
- pracuje ze standardową mieszanką Ar/CO2  z inwertorowymi, wielo-procesowymi źródłami prądu typu Speedtec SP,
- oferuje wyższy uzysk stopiwa oraz prędkość spawania dla wszystkich pozycji,


Uzysk stopiwa w: Pozycja 3Fup/PF. Spoina Pachwinowa a=4-5 , grubość materiału 10-15mm Żródło Speedtec 405 SP + podajnik PF46.- generuje oszczędności redukujące całkowity koszt spawania.


 Redukcja kosztów spawania dzięki aplikacji Cor-A-Rosta Pulse w pozycji PB/1F przy tym samym prądzie i napięciu spoiny wykonanej STD CV. Żródło Speedtec 405 SP + podajnik PF46.
Cor-A-Rosta 316L, CaR Pulse #92: WFS=12m/min; Trim=1,05; U=29V; I= 225A; TS=6,15mm/s
Cor-A-Rosta 316L, CV mode: WFS=10m/min; U=29V; I= 230A; TS=5,15mm/s

 

Druty proszkowe Cor-a-Rosta są dostępne dla większości rodzajów stali wysokostopowych. Zwiększenie wydajności spawania jest głównym czynnikiem, dla którego są one tak popularne, szczególnie w segmentach produkcji maszyn, przemysłach spożywczym i browarniczym, offshore, gazowym, chemicznym, budowy konstrukcji stalowych. Są one dostarczane w zapakowanych próżniowo szpulach 5kg (S200) lub 15kg (S300).

*Kontrolki sterujące długością łuku


Zobacz więcej szczegółów:
Speedtec 505SP
Cyfrowe podajniki drutu
Druty Cor-A-Rosta