Metoda FCAW

W metodzie spawania drutem rdzeniowym w osłonie gazowej łuk elektryczny jarzy się pomiędzy elektrodą i spawanym materiałem. Spawanie drutem rdzeniowym samoosłonowym to proces w którym ciepło pochodzi od łuku jarzącego się między drutem rdzeniowym a materiałem rodzimym. Topnik zapewnia osłonę gazową łuku, a żużel osłania metal spoiny.