Outershield® MC710RF-H: zmniejszone ryzyko narażenia spawaczy na dymy spawalnicze


W dzisiejszych czasach zwiększonej konkurencyjności oraz rosnącej roli redukcji kosztów w firmach produkcyjnych, użycie drutów proszkowych dla procesów spawalniczych pozwala zwiększyć efektywność produkcji.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia były zawsze istotnymi aspektami prac spawalniczych.1.

Bezpieczeństwo Spawalnicze na 1 miejscu; fabryki posiadają wiele możliwości dobrania materiałów spawalniczych tak, aby zachować optymalną wydajność oraz obniżyć emisję szkodliwych substancji. Konsekwentnie zwiększa się uwagę na redukcję ekspozyzji spawacza na dymy . Producenci materiałów spawalniczych ają obowiązek dostarczyć współczynnik emisji spalin (FER) i/oraz skład chemiczny zgodnie z normą ISO 15011.
 


Drut proszkowy Outershield MC710-H zyskał popularność w różnych segmentach przemysłu dzieki kombinacji łatwości obsługi, wysokiej wydajności i dobrych własności mechanicznych. Będąc jednym z najlepszych drutów proszkowych, jest doskonałym przykładem jego zalet w stosunku do innych materiałów:
► Niższe koszty spawania dzięki wysokiej wydajności pracy, zarówno w trybie CV jak i za pomocą zaawansowanych trybów z pulsem,
► Bardziej elastyczny i lepiej skoncentrowany łuk, który pozwala na skrócenie czasu szkolenia oraz zwiększenie jakości spoiny,
► Regularne, pozbawione odprysków spoiny, odporne na porowatość,
► Technika użycia bardzo podobna do spawania drutu litego oraz dokładnie te same źródła prądu dla obu procesów.
Drut proszkowy jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla spawania cienkich materiałów, jak również najlepszym materiałem przy półautomatycznym spawaniu spoin wielopasmowych i grubszych płyt. Ponieważ różne procesy wytwarzają inne poziomy zanieczyszczeń, spawanie drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym są pozycjonowane między spawaniem drutem litym (CO2) a spawaniem drutem litym  pulsem)2.

Poziom generowania zanieczyszczeń

Zdj 1. Informacja o ilości generowanych zanieczyszczeń, procesy spawania łukowego Źródło: Przewodnik Dla Redukcji Dymów Spawalniczych, Welding Journal, Styczeń 2016, str. 50-57. 50-57.


Emisja dymów spawalniczych Lincoln Electric, drut proszkowy z rdzeniem metalicznym jest zilustrowany bardziej precyzyjnie na zdj. 2.

Poziom emisji spalin – wyniki testu

Zdj. 2. Poziom emisji spalin – wyniki testu: standardowy drut metaliczny Lincoln Electric, klasa E70C-6M. Warunki Testu: WFS 11.6m/min, U=31.4-32.4V. Źródło: testy wewnętrzne.


Rozwój możliwości badawczych oraz surowców otworzył nowe możliwości. Precyzyjny project składu proszku i stali pozwolił firmie Lincoln Electric osiągnąć wiodącą pozycję w zakresie redukcji dymów spawalniczych, dlatego z duma prezentujemy najnowszy drut proszkowy Outershield MC710RF-H. Elektroda jest klasyfikowana:
- AWS A5.18: E70C-6M H4,
- EN ISO 17632-A: T 46 3 M M 2 H5.

Spoiny wykonane przez klienta. Outershield MC710RF-H 1.2mm

Zdj 1. Spoiny wykonane przez klienta. Outershield MC710RF-H 1.2mm.

Poziom emisji spalin z różnym prądem, U=32V

Zdj. 4. Poziom emisji spalin z różnym prądem, U=32V.
Czerwony kolor: Standardowe poziomy LE T 46 4 M M 2 H5
Niebieski kolor: Outershield MC710-RF-H


Outershield MC710RF-H spełnia standardy wszystkich drutów metalicznych z rodziny Outershield:
► Doskonała spawalność i podawalność drutu,
► Brak odprysków i skupiony łuk,
► Regularne spoiny z małą ilością żużlu,
► Bardzo dobre własności mechanicze zgodnie z klasyfikację.
Outershield MC710RF-H dodatkowo oferuje 24% redukcji wydzielania dymów spawalniczych w porównaniu do standardowych produktów Lincoln Electric.

Profesjonalna literatura2 (Fig. 1) określa typowy zasięg poziomu spalin FER dla drutów proszkowych pomiędzy  5 a 22mg/s (0,3-1,3g/min). Outershield MC710RF-H utrzymując współczynnik FER na poziomie między 6 a 8 mg/s podczas spawania w warunkach produkcyjnych jest zdecydowanie jednym z najlepszych drutów proszkowych z rdzeniem metalicznym w swojej klasie.
Druty proszkowe z rdzeniem metalicznym oferują doskonałą spawalność oraz wydajność połączoną z ograniczeniem dymów spawalniczych. Wyniki testów udowodniły, że powyższa metoda spawania jest najbardziej optymalnym procesem.

Literatura:
1. http://www.lincolnelectric.com/pl-pl/consumables/Pages/ghs-guidelines.aspx
http://www.lincolnelectric.com/en-us/education-center/welding-safety/Pages/welding-safety.aspx
2. Przewodnik po redukcji dymów spawalniczych, Welding Journal, Styczeń 2016, pp. 50-57.

Wybór i stosowanie określonych produktów sprzedawanych przez Lincoln Electric leży wyłącznie pod kontrolą klienta i pozostaje w jego wyłącznej gestii. Nie gwarantujemy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do informacji lub porad zawartych w niniejszym dokumencie, a udzielanie takich informacji lub porad nie tworzy ani nie zmienia żadnych gwarancji na nasze produkty. Każda jawna lub domniemana gwarancja, która może wynikać z informacji lub porady, w tym domniemanej gwarancji wartości handlowej lub gwarancji przydatności do określonego celu, jest wyraźnie zrzeczona. Wymienione wyniki testów otrzymano z dymów spawalniczych wyprodukowanych i przetestowanych zgodnie z określonymi normami. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Warunki pracy i bezpieczeństwo są obowiązkiem użytkowników i pracodawców. Należy przeprowadzić kontrolę narażenia pracowinków na zanieczyszczenia w miejscu pracy, aby potwierdzić, że są poniżej odpowiednich poziomów OEL dla danej aplikacji. Przeczytaj i postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami, etykietami produktów i kartami bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych produktów. Informacje te są z naszą najlepszą wiedzą w podanym terminie.