Podgrzewanie wstępne stali przed spawaniem


Dlaczego podgrzewanie wstepne stali przed spawaniem jest wymagane przy niektórych materiałach?

Podgrzewanie wstępne stali przed procesem spawania spowalnia szybkość chlodzenia w strefie wpływu ciepła. Może to być konieczny krok, aby uniknąć peknięć spoiny lub w strefie wpływu ciepła.Potrzeba wstępnego podgrzewania stali wzrasta wraz z grubością materiału, zawartością węgla/dodatków stopowych w stali oraz możliwością dyfuzji wodoru do spoiny.
Podgrzewanie wstępne jest często za pomocą palników gazowych lub urządzeń elektrycznych.