Politica de asistență pentru clienți

1 MAI 2019

Politica de utilizare a produselor și de asistență pentru clienți. Este responsabilitatea exclusivă a Cumpărătorului să stabilească dacă un Bun este potrivit pentru un anumit scop și dacă este adecvat pentru metoda, aplicația sau procesul Cumpărătorului. Vânzătorul nu are nicio responsabilitate și nu poartă nicio răspundere pentru rezultatele sau consecințele utilizării, utilizării necorespunzătoare sau aplicării bunurilor achiziționate de la Vânzător de către Cumpărător. Activitatea Vânzătorului constă în fabricarea și vânzarea de echipamente de sudură de înaltă calitate, sisteme automate de sudură, consumabile și echipamente de tăiere. Provocarea noastră este de a satisface nevoile clienților noștri și de a le depăși așteptările. Ocazional, cumpărătorii pot solicita Vânzătorului informații sau sfaturi cu privire la utilizarea bunurilor și/sau serviciilor. Angajații Vânzătorului răspund la solicitări în măsura în care pot, pe baza informațiilor furnizate de clienți și a cunoștințelor pe care le pot avea cu privire la aplicație. Cu toate acestea, angajații Vânzătorului nu sunt în măsură să verifice informațiile furnizate sau să evalueze cerințele tehnice pentru o anumită sudură sau aplicație. În consecință, Vânzătorul nu garantează și nu își asumă nicio răspundere cu privire la aceste informații sau sfaturi. În plus, furnizarea unor astfel de informații sau sfaturi nu creează, extinde sau modifică nicio garanție pentru bunurile și/sau serviciile noastre. 

EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A GARANȚIILOR EXPRESE ȘI IMPLICITE:  ORICE GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ CARE AR PUTEA APĂREA DIN INFORMAȚIILE SAU SFATURILE FURNIZATE DE VÂNZĂTOR, INCLUSIV ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE SAU ORICE GARANȚIE DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP, ESTE REFUZATĂ ÎN MOD SPECIFIC.

Vânzătorul este un producător receptiv, dar selecția și utilizarea bunurilor și/sau serviciilor specifice vândute de către vânzător se află exclusiv sub controlul și rămâne responsabilitatea exclusivă a cumpărătorului. Multe variabile care nu pot fi controlate de Vânzător afectează rezultatele obținute în aplicarea acestor tipuri de metode de fabricație și cerințe de service.