Termeni de utilizare website

25 MAI 2018

Termene și Condiții de bază
Contribuțiile Utilizatorilor
Politica privind linkurile
Utilizarea materialelor pe Pagina Web
Utilizări interzise
Standarde de conținut
Încălcarea Drepturilor de Proprietate
Politica pentru Asistența Clienților
Declarații Anticipative
Politica privind Protecția Mediului, Sănătatea și Siguranța
Terminarea prezentului Acord
Renunțarea la garanție
Limitarea răspunderii
Limită de timp pentru plangeri

 

Prezentul document specifică termenele și condițiile aplicate de către Lincoln Electric Holdings, Inc., Afiliații și Subsidiarii acesteia (“Lincoln,” “Lincoln Electric,” “Compania sau “noi”), împreună cu toate documentele atașate drept referință (denumite colectiv “Termene și Condiții”). Acestea controlează accesul dumneavoastră la adresele web ce aparțin Lincoln Electric, incluzând, dar fără a se limita la www.lincolnelectric.com și www.lincolnelectriceurope.com și acoperă toate conținuturile, funcțiile și serviciile puse la dispoziție prin adresele menționate mai sus (“Pagina Web”). Vă rugăm să citiți cu atenție Termenele și Condițiile înainte de a utiliza Pagina Web. Prin utilizarea unei Pagini Web, sunteți de acord și acceptați obligația de a respecta Termenele și Condițiile. În cazul în care nu doriți să respectați Termenele și Condițiile, nu trebuie să accesați sau să utilizați Pagina Web.

 #Termene și Condiții de bază

1. Termene și Condiții de bază:

Pagina Web a fost creată exclusiv pentru a furniza informații despre Lincoln Electric® și despre serviciile și produsele oferite de către Companie, dar și pentru a promova înțelegerea și utilizarea în siguranță a sudurii cu arc electric. Pagina Web a fost creată de către Lincoln Electric cu bună-credință. Cu toate acestea, nu putem garanta deplinătatea și acuratețea informațiilor ce pot fi regăsite pe Pagina Web. Dorim să vă atragem atenția că există posibilitatea ca informațiile să fie incomplete, să conțină erori sau să nu fie actualizate. Lincoln Electric își rezervă dreptul de a adăuga, modifica sau șterge informații ce pot fi regăsite pe Pagina Web în orice moment.

Pagina Web se află într-o continuă dezvoltare și forma și natura acesteia pot suferi modificări la anumite intervale de timp fără a notifica Utilizatorul. În plus, Lincoln Electric are dreptul de a opri (permanent sau temporar) accesul la Pagina Web (sau la orice funcționalitate) pentru dumneavoastră și pentru alți Utilizatori și există posibilitatea să nu primiți o notificare în avans.

Sunteți direct responsabil pentru utilizarea Paginii Web, pentru orice contribuție sau postare pe Pagina Web, precum și pentru eventualele consecințe. Puteți utiliza Pagina Web numai dacă dezvoltați o relație contractuală cu Lincoln Electric și nu aveți nicio interdicție de a beneficia de servicii în conformitate cu legile aplicabile din Statele Unite ale Americii sau alte jurisdicții. În cazul în care nu ați împlinit 18 ani, puteți utiliza Pagina Web numai cu acordul și sub supravegherea directă a părinților sau a tutorilor legali. Persoanele sub 16 ani nu au dreptul de a utiliza sau de a accesa Pagina Web, indiferent de motiv. Vă rugăm să ne contactați în cazul în care dețineți informații precum că o persoană sub 16 ani utilizează Pagina Web. În cazul în care acceptați Termenele și Condițiile și utilizați Pagina Web în numele unei Companii, organizații, guvern sau altă entitate legală, declarați și garantați faptul că dețineți autoritatea necesară pentru a utiliza Pagina Web în calitate de Reprezentant. Aveți dreptul de a utiliza Pagina Web numai în conformitate cu Termenele și Condițiile specificate mai sus, legile locale, statale, naționale și internaționale, precum și alte reguli și regulamente aplicabile.

Pagina Web poate conține reclame care se pot concentra pe contribuția Utilizatorilor sau pe informațiile disponibile, solicitări efectuate prin intermediul Paginii Web sau alte tipuri de informații. Tipurile și dimensiunile reclamelor ce apar Pagina Web pot suferi modificări. Luând în considerare faptul că Lincoln Electric vă acordă accesul pentru a utiliza Pagina Web, sunteți de acord ca Lincoln Electric sau Furnizorii Terțe Părți să plaseze diverse reclame pe Pagina Web.

                       

 #Contribuțiile

2. Contribuțiile Utilizatorilor:

Pagina Web include forumuri online unde Clienții Companiei pot partaja informații (“Contribuțiile Utilizatorilor”). Toate Contribuțiile Utilizatorilor reprezintă răspunderea exclusivă a persoanei care a încărcat informațiile originare. Avem dreptul, dar nu suntem obligați să monitorizăm sau să controlăm Contribuțiile Utilizatorilor postate pe Pagina Web și nu ne asumăm nicio răspundere pentru Contribuțiile Utilizatorilor. Orice utilizare a Contribuțiilor Utilizatorilor postate pe Pagina Web sau obținute de către dumneavoastră prin intermediul Paginii Web se va realiza pe riscul dumneavoastră.

Prin utilizarea Paginii Web, sunteți conștient de faptul că există posibilitatea de a fi expus la conținuturi jignitoare, dăunătoare, neadecvate sau necorespunzătoare, iar în unele cazuri puteți fi expus la postări ce au fost etichetate în mod necorespunzător sau iluzorii. Lincoln Electric nu își va asuma niciun fel de răspundere pentru Contribuțiile Utilizatorilor, incluzând, dar fără a se limita la erori sau omisiuni, pierderi sau daune înregistrate ca urmare a utilizării unor Contribuții ale Utilizatorilor postate, transmise prin e-mail, transmise sau partajate prin intermediul Paginii Web sau prin alte metode. Toate postările sunt revizuite și orice conținut considerat de către Companie a fi neadecvat, jignitor sau inconsistent cu scopul forumului poate fi șters sau postarea respectivă poate fi ștearsă parțial sau total. Utilizatorii care postează astfel de conținuturi pot fi restricționați de la utilizarea forumurilor de pe Pagina Web.

Utilizatorii care participă la forumuri sunt de acord că toate postările de pe orice forum de la Pagina Web nu sunt private și poti fi disponibile pentru orice Utilizator al Paginii Web, putând fi descoperite și prin intermediul unui motor de căutare.

Vă puteți rezerva drepturile pentru orice Contribuție a Utilizatorilor înregistrată sau postată pe sau prin intermediul Paginii Web. Prin încărcarea oricărui material pe Pagina Web, oferiți Companiei și Afiliaților acesteia (respectiv concesionarilor, succesorilor și delegaților) dreptul de a utiliza, reproduce, modifica, efectua, afișa, partaja și divulga materialele respective către Terțe Părți, pentru orice scop. Prin furnizarea de materiale, confirmați și garantați faptul că dețineți toate drepturile pentru materialele respective și că aveți dreptul de a autoriza Compania să utilizeze materialele, conform prevederilor de mai sus. Nu ne asumăm răspunderea (sau răspunderea față de Terțe Părți) pentru conținutul sau acuratețea oricărei Contribuții a Utilizatorilor postate de către dumneavoastră sau de către alt Utilizator pe Pagina Web. Nu confirmăm și nu garantăm conținutul sau acuratețea Contribuțiilor Utilizatorilor și renunțăm la orice confirmare sau garanție.

 

 #Linkurile

3. Politica privind linkurile:

Pagina Web conține linkuri către alte pagini web ce pot furniza informații de interes pentru dumneavoastră. Linkurile către astfel de pagini web sunt furnizate ca un avantaj pentru Utilizatori. Conținutul acestor pagini web poate fi accesat și utilizat de către dumneavoastră numai cu acordul proprietarilor paginilor web, în conformitate cu termenele și condițiile aplicate de paginile web respective.

 

 #Materiale

4. Utilizarea materialelor pe Pagina Web:

Luând în considerare faptul că aveți dreptul de a accesa și de a utiliza Pagina Web, sunteți de acord să respectați diversele politici și termene și condiții specificate de către Companie pe Pagina Web. Aveți dreptul de a accesa, copia, descărca și printa informații de pe Pagina Web în scopuri personale, non-comerciale sau educaționale, dar și de a promova sau utiliza produsele Companiei. Orice alt tip de utilizare a informațiilor de pe Pagina Web, cum ar publicarea sau partajarea informațiilor este strict interzisă, cu excepția cazurilor în care există o permisiune scrisă din partea Companiei.

Toate drepturile, titlurile și interesele legate de Pagina Web (cu excepția Contribuțiilor Utilizatorilor) sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Companiei Lincoln Electric și a Licențiatorilor acesteia. Pagina Web este protejată cu drepturi de autor , mărci comerciale și alte legi aplicabile în Statele Unite ale Americii și în țările străine. Confirmați și sunteți de acord că orice feedback-uri, comentarii sau sugestii referitoare la Lincoln Electric sau la Pagina Web sunt complet voluntare și Compania are dreptul de a le utiliza în funcție de necesitățile acesteia, fără a avea vreo obligație față de dumneavoastră.

 

 #Interzise

5. Utilizări interzise:

Aveți dreptul de a utiliza Pagina Web numai în scopuri legale, în conformitate cu Termele și Condițiile aplicate de către Companie. Sunteți de acord că este interzis: (i) să utilizați Pagina Web în scopuri care încalcă legile federale, statale, locale sau internaționale; (ii) să utilizați Pagina Web pentru a transmite reclame sau materiale promoționale, inclusiv e-mailuri de tip “junk mail”, “chain letter”,“spam” sau alte tipuri similare; (iii) să utilizați Pagina Web pentru a imita sau a incerca să copiați identitatea unei alte persoane sau entități; (iv) să utilizați Pagina Web pentru a corupe sau a utiliza în mod necorespunzător date sau Contribuții ale Utilizatorilor ce pot fi înregistrate sau accesate prin intermediul Paginii Web; (v) să utilizați Pagina Web pentru a instiga la acțiuni ce limitează sau restricționează dreptul altor persoane de a utiliza și a se bucura de Pagina Web sau care, în urma unei constatări efectuate de către Companie, pot prejudicia Compania sau Utilizatorii Paginii Web sau pot crea obligații suplimentare pentru aceștia; (vi) să introduceți orice tipuri de viruși, cai troieni, viermi informatici, bombe logice sau alte materiale ce sunt dăunătoare din punct de vedere tehnologic și să atacați Pagina Web prin acțiuni individuale sau colective de tip “refuz serviciu”; (vii) să încercați să obțineți acces neautorizat, să amestecați, să avariați și să întrerupeți o parte a Paginii Web, serverele pe care sunt stocate informațiile sau orice alt server, calculator sau bază de date conectate la Pagina Web; sau (viii) să încercați să împiedicați funcționarea corespunzătoare a Paginii Web.

Lincoln Electric își rezervă dreptul de a iniția acțiuni legale corespunzătoare, incluzând, dar fără a se limita la contactarea autorităților competente în cazul oricărei utilizări ilegale sau neautorizate a Paginii Web.

 

 #Conţinut

6. Standarde de conținut:

Aceste standarde se aplică în cazul tuturor Contribuțiilor Utilizatorilor. Toate materialele trebuie să respecte legile și regulamentele federale, statale, locale și internaționale.

Fără a se limita la standardele de mai jos, Contribuțiilor Utilizatorilor nu trebuie să:

  • Conțină materiale denigratoare, obscene, indecente, abuzive, jignitoare, hărțuitoare, violente, răuvoitoare, incediare sau neplăcute.
  • Promoveze materiale sexuale explicite sau materiale pornografice, violență sau discriminare pe bază de rasă, sex, religie, naționalitate, dizabilități, orientare sexuală sau vârstă.
  • Încalce orice licență, brevet, marcă înregistrată, secret comercial, drept de autor sau drept de proprietate intelectuală, precum și alte drepturi ce aparțin unei persoane.
  • Încalce drepturile cuvenite prin lege (incluzând dreptul la publicitate și confidențialitate) altor persoane sau să încarce materiale ce pot atrage răspunderea civilă sau penală în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile sau care se pot afla în conflict cu Termenele și Condițiile de Utilizare a Paginii Web.
  • Înșele alte persoane.
  • Promoveze activități ilegale sau să instige, promită ori să asiste la orice acțiune ilegală.
  • Cauzeze disconfort, inconveniențe sau neliniște, precum și să supere, rușineze, alarmeze sau enerveze alte persoane.
  • Imite sau încerce să copieze identitatea unei alte persoane sau organizații.
  • Desfășoare activități comerciale, cum ar fi marketing, promovare sau comercializare de produse sau servicii, organizarea de concursuri, activități de tip loto sau alte tipuri de promoții.
  • Ofere impresia că sunt asociate cu alte persoane sau entități, în cazul în care acest lucru nu este valabil..

Ne rezervăm dreptul de a accesa, citi, stoca, șterge și îndepărta de pe Pagina Web orice materiale pe care le considerăm necesare pentru a (i) îndeplini toate cerințele impuse prin legi, regulamente, procese legale sau solicitări guvernamentale, (ii) aplica Termenele și Condițiile de Utilizare a Paginii Web, incluzând investigarea unor potențiale violențe, (iii) detecta, preveni sau raporta fraude, precum și probleme de securitate sau tehnice, (iv) răspunde solicitărilor cu scopul de a asigura asistență pentru Utilizatori, sau (v) proteja drepturile, proprietățile sau siguranța Companiei Lincoln Electric, ale Utilizatorilor și ale persoanelor publice. Lincoln Electric nu partajează informații personale către Terțe Părți, cu excepția cazurilor în care această acțiune este necesară și este realizată în conformitate cu Politica de Confidențialitate implementată de către Companie.

Lincoln Electric își rezervă dreptul de a iniția orice acțiune considerată necesară sau corespunzătoare cu privire la Contribuțiile Utilizatorilor, la discreția sa exclusivă, incluzând cazurile în care Compania consideră că materialele încărcate de către Utilizatori încalcă Termenele și Condițiile de Utilizare a Paginii Web, incluzând standardele pentru conținuturi, precum și drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale unei persoane sau entități. În această categorie intră și cazurile în care materialele încărcate pe Pagina Web amenință siguranța personală a Utilizatorilor Paginii Web sau siguranța publică, putând crea obligații pentru Companie.

 

 #Încălcarea Drepturilor de Proprietate

7. Încălcarea Drepturilor de Proprietate:

În cazul în care considerați că oricare dintre Contribuțiile Utilizatorilor încalcă drepturile de proprietate, vă rugăm să consultați Politica privind Drepturile de Proprietate implementată de către Companie și să urmați instrucțiunile pentru a ne transmite o notificare privind încălcarea drepturilor de proprietate. Politica implementată de către Companie stabilește închiderea unui cont de utilizator în cazul încălcării repetate a drepturilor de proprietate.

 

 #Clienților

8. Politica pentru Asistența Clienților:

Activitatea principală a Companiei constă în producția și comercializarea echipamentelor de sudură de înaltă calitate, a consumabilelor și a echipamentelor de tăiat. Provocarea noastră este de a îndeplini nevoile Clienților și de a le depăși așteptările. În unele cazuri, Clienții pot solicita Companiei informații sau instrucțiuni cu privire la utilizarea produselor. Angajații noștri fac tot posibilul să răspundă cererilor în baza informațiilor furnizate de către Clienți și a cunoștințelor proprii. Cu toate acestea, Angajații noștri nu au posibilitatea de a verifica informațiile furnizate de către Clienți sau de a evalua cerințele tehnice pentru un anumit tip de echipament pentru sudură. Drept urmare, Compania nu garantează și nu își asumă răspunderea pentru informațiile sau instrucțiunile furnizate de către Angajați. Mai mult, furnizarea unor astfel de informații sau instrucțiuni nu creează, extinde sau modifică garanția pentru produsele comercializate. Orice garanție expresă sau implicită ce poate fi asociată cu informațiile sau instrucțiunile furnizate, incluzând orice garanție implicită de vandabilitate sau potrivire nu este recunoscută de către Companie.

Compania reprezintă un Producător activ, dar selecția și utilizarea unor anumite produse comercializate de către Companie rămân sub controlul și reprezintă răspunderea exclusivă a Clientului. Există mai multe variabile independente de controlul Companiei ce pot afecta rezultatele obținute în urma aplicării acestor tipuri de metode de fabricare și cerințe de servisare.

 

 #Declarații Anticipative

9. Declarații Anticipative:

Materialele ce aparțin Companiei Lincoln Electric și alte materiale de pe Pagina Web pot conține Declarații Anticipative și pot include supoziții cu privire la operațiile și rezultatele viitoare ale Companiei Lincoln Electric. Aceste Declarații Anticipative au la bază așteptările curente și implică anumite riscuri și incertitudini. În asociere cu prevederile Actului privind Reforma Securității Private din 1995, Lincoln Electric emite următoarea Declarație de Avertizare prin care sunt identificați principalii factori ce pot cauza diferențe materiale între rezultatele sau evenimentele curente și cele estimate în Declarațiile Anticipative.

Printre acești factori se pot număra: (1) implementarea cu succes a unui nou sistem informațional; (2) dezvoltarea litigiilor privind produsele; (3) cereri ale economiei globale competitive ce pot genera competitori noi sau îmbunătățiți; (4) posibilități de dezvoltare (sau lipsa acestora) în cadrul piețelor internaționale; (5) ciclicalitatea și maturitatea industriei sudurii; (6) înlocuirea factorilor operaționali ce pot afecta producția prin înregistrarea unui impact al muncii sau materialelor; (7) dezvoltarea cu succes a unor noi produse; (8) posibile noi dezvoltări în tehnologia îmbinării metalor. Aceste riscuri împreună cu alte riscuri sunt analizate mai în detaliu în Rapoartele Periodice întocmite de către Lincoln Electric și depuse la Comisia pentru Operațiuni Bursiere.

Rapoartele depuse la Comisia pentru Operațiuni Bursiere de către Lincoln Electric și listate pe Pagina Web acoperă numai datele la care au fost întocmite sau utilizate de către Lincoln Electric. Conținutul acestor Rapoarte nu este actualizat. Lincoln Electric nu se obligă să actualizeze aceste Rapoarte și renunță la orice obligație în acest sens.

 

 #Ehs

10. Politica privind Protecția Mediului, Sănătatea și Siguranța:

Lincoln Electric și-a luat angajamentul de a reduce riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu la locația de lucru și în zonele învecinate. Mai exact, Lincoln Electric s-a dedicat asigurării siguranței și protejării sănătății Angajaților, Clienților și vecinilor, precum și conservării integrității mediului înconjurător. Acest angajament este susținut de către Conducerea Companiei și reprezintă răspunderea individuală și colectivă a fiecărui Angajat Lincoln Electric.

Dorim să ne atingem scopurile prin implementarea sistemului EHS și ne luptăm pentru o dezvoltare continuă prin: (i) educație și instruire pentru instituționalizarea valorilor sistemului EHS în cadrul Companiei; (ii) stabilirea obiectivelor pentru sistemul EHS și monitorizarea progresului din perspectiva sănătății și siguranței Angajaților, precum și reducerea impactului asupra mediului; (iii) conștientizarea în rândul Angajaților în baza răspunderii personale și recompensarea acțiunilor pentru protecția mediului în cadrul Companie Lincoln; (iv) respectarea sau depășirea tuturor cerințelor impuse prin regulamentele EHS; și (v) conservarea resurselor naturale prin prevenirea poluării, conservarea energiei și minimalizarea deșeurilor.

 

 #Acord

11. Terminarea prezentului Acord:

Termenele și Condițiile de Utilizare a Paginii Web se vor aplica până în momentul în care prezentul Acord este terminat de către dumneavoastră sau de către Lincoln Electric.

Puteţi să vă încheiaţi în orice moment acordul cu Lincoln pentru orice moment prin dezactivarea contului dumneavoastră şi întreruperea utilizării paginii de web. Pentru a dezactiva contul vă rugăm să ne contactaţi la eBizSupport@lincolnelectric.com. Pentru orice întrebare referitoare la Politica de confidenţialitate a noastră vă rugăm să ne contactaţi la privacy@lincolnelectric.com

Vă putem suspenda sau închide conturile sau vă putem limita accesul la Pagina Web total sau parțial în orice moment, din orice motiv, în cazul în care considerăm că este necesar acest lucru, incluzând, dar fără a se limita la: (i) cazul în care ați încălcat Termenele și Condițiile de Utilizare a Paginii Web; (ii) cazul în care creați riscuri sau posibile expuneri pentru Companie; sau (iii) cazul în care nu mai sunt viabile pentru dumneavoastră Termenele și Condițiile de Utilizare a Paginii Web. Vom depune toate eforturile pentru a vă notifica prin trimiterea unui e-mail la adresa asociată contului dumnevoastră sau prin Pagina Web în momentul în care încercați să vă logați din nou în cont.

În toate cazurile, Termenele și Condițiile de Utilizare a Paginii Web se vor termina incluzând, dar fără a se limita la licența de a utiliza Pagina Web, cu excepția acelor secțiuni care vor prevala după terminarea Acordului.

Nicio prevedere din cadrul acestei Secțiuni nu va afecta dreptul Companiei Lincoln Electric de a înlocui, limita sau opri serviciile oferite prin Pagina Web fără notificare în prealabil, așa cum este specificat mai sus.

 

 #Renunțarea

12. RENUNȚAREA LA GARANȚIE:

LINCOLN ELECTRIC RENUNȚĂ ÎN MOD EXPRES LA ORICE TIP DE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZ ND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ CONFORM CĂREIA ACCESUL LA PAGINA WEB NU VA FI ÎNTRERUPT ȘI NU VA PREZENTA ERORI, CĂ PAGINA WEB VA FI SECURIZATĂ, CĂ ADRESA ORI SERVERUL PAGINII WEB NU SUNT VIRUSATE SAU CĂ INFORMAȚIILE DE PE ADRESĂ SUNT COMPLETE, EXACTE SAU ACTUALIZATE. ÎN CAZUL ÎN CARE VĂ BAZAȚI SAU DESCĂRCAȚI ORICE MATERIAL DE PE PAGINA WEB, EFECTUAȚI ACEASTĂ OPERAȚIUNE PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ. NICIO INSTRUCȚIUNE SAU INFORMAȚIE FURNIZATĂ DE CĂTRE LINCOLN ELECTRIC PE CALE ORALĂ SAU SCRISĂ ORI PRELUATĂ DE PE PAGINA WEB NU VA CREA GARANȚII SAU OBLIGAȚII.

Lincoln Electric nu oferă nicio garanție și renunță la orice răspundere și obligație privind: (i) completitudinea, acuratețea, disponibilitatea, punctualitatea, securitatea sau credibilitatea Paginii Web sau Contribuțiilor Utilizatorilor; (ii) orice avarie a sistemului de operare, pierderi de date sau alte tipuri de avarii ce pot rezulta în urma accesului sau utilizării Paginii Web sau Contribuțiilor; (iii) ștergerea sau incapacitatea de a stoca sau transmite Contribuțiile Utilizatorilor sau alte tipuri de comunicații pe Pagina Web; (iv) îndeplinire cerințelor Utilizatorilor sau disponibilitatea permanentă, sigură și fără erori a Paginii Web. Nicio instrucțiune sau informație furnizată de către Lincoln Electric pe cale orală sau scrisă ori preluată de pe Pagina Web nu va crea garanții sau obligații.

ÎN CAZUL ANUMITOR JURISDICȚII, ESTE POSIBIL CA LEGILE SĂ NU PERMITĂ RENUNȚAREA LA GARANȚII. ASTFEL, ESTE POSIBIL CA PREVEDEREA DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

 

 #Limitation

13. LIMITAREA RĂSPUNDERII:

PRIN ACCESAREA ȘI UTILIZAREA PAGINII WEB, SUNTEȚI DE ACORD SĂ VĂ ASUMAȚI RĂSPUNDEREA COMPLETĂ PENTRU ORICE TIP DE UTILIZARE ȘI CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ ORICE INFORMAȚIE PE CARE O TRANSMITEȚI SAU RECEPȚIONAȚI POATE FI NESIGURĂ ȘI POATE FI INTERCEPTATĂ DE PERSOANE CE NU SUNT AUTORIZATE. SUNTEȚI DE ACORD SĂ UTILIZAȚI PAGINA WEB PE PROPRIUL RISC ȘI SĂ VĂ ASUMAȚI TOATE RISCURILE POSIBILE. CONFORM PREVEDERILOR LEGAL ȘI POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE IMPLEMENTATE DE CĂTRE LINCOLN ȘI SPECIFICATĂ ÎN TERMENELE ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A PAGINII WEB, SUNTEȚI DE ACORD CĂ LINCOLN ELECTRIC, COMPANIILE AFILIATE SAU FURNIZORII DE PRODUSE NU SUNT RESPONSABILI PENTRU PREJUDICII DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, EXEMPLARE, ACCIDENTALE, SPECIALE SAU SUBSTANȚIALE, FIE PE BAZĂ DE CONTRACT,RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ALT TIP DE ACORD, ÎNREGISTRATE ÎN CONEXIUNE CU PAGINA WEB SAU INCAPACITATEA DE A FI UTILIZATĂ, INCLUZ ND LINKURI CĂTRE ALTE PAGINI WEB SAU ALTE ACȚIUNI PE CARE LE INIȚIEM SAU RATĂM CA URMARE A INFORMAȚIILOR TRANSMISE DE CĂTRE UTILIZATORI. ACEASTĂ LIMITARE A OBLIGAȚIILOR SE VA APLICA PENTRU TOATE PREJUDICIILE SAU AVARIILE ÎNREGISTRATE ÎN CONEXIUNE CU ACCESUL NEAUTORIZAT, UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE A PAGINII WEB, AVARIEREA DATELOR, FURTUL, DISTRUGEREA SAU PIERDEREA ORICĂREI ARHIVE SAU DATE, INCAPACITATEA DE PERFORMANȚĂ, ERORI, OMISIUNI, INCAPACITATEA DE COMUNICARE ONLINE, ERORI DE REȚEA SAU DE SISTEM, VIRUȘI INFORMATICI, FIȘIERE CORUPTE, PIERDERI DE PROFIT.

RĂSPUNDEREA GENERALĂ A COMPANIEI LINCOLN ELECTRIC NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ SUMA DE O SUTĂ DOLARI (100.00 $) SAU SUMA ACHITATĂ DE CĂTRE UTILIZATOR CĂTRE LINCOLN ELECTRIC ÎN ULTIMELE ȘASE LUNI. ACEASTĂ PREVEDERE ACOPERĂ PL NGERILE ASOCIATE PAGINII WEB.

 

 #Timp

14. LIMITĂ DE TIMP PENTRU PL NGERI:

SUNTEȚI DE ACORD CĂ ORICE PL NGERE SAU LITIGIU ÎN CONEXIUNE CU UTILIZAREA PAGINII WEB TREBUIE SĂ FIE ÎNREGISTRATE ÎN CEL MULT UN (1) AN DE LA DATA IDENTIFICĂRII ACESTUIA SAU DE LA DATA PRESCRIERII ACESTORA. DIN CAUZA FAPTULUI CĂ UNELE JURISDICȚII NU IMPUN LIMITE CU PRIVIRE LA DURATA GARANȚIEI IMPLICITE SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU PREJUDICII CONSECVENȚIALE SAU ACCIDENTALE, ESTE POSIBIL CA LIMITELE RESPECTIVE SĂ NU SE APLICE PARȚIAL SAU TOTAL ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ..

Despăgubiri
În conformitate cu legile aplicabile, vă exprimați acordul expres să despăgubiți și să protejați Compania Lincoln Electric împotriva oricăror obligații, cheltuieli, prejudicii și costuri, incluzând, dar fără a se limita la onorariile Avocaților, plângeri înregistrate de Terțe Părți, taxe și investigații asociate cu (1) incapacitatea dumneavoastră, precum și incapacitatea Angajaților sau Agenților dumneavoastră de a respecta Termenele și Condițiile de Utilizare a Paginii Web; (2) orice Contribuții ale Utilizatorilor sau orice activitate înregistrată pe contul dumneavoastră; și (3) orice activitate înregistrată de către dumneavoastră sau de către Angajați sau Agenți pe sau prin intermediul Paginii Web.

Modificări
Termenele și Condițiile de Vânzare, precum și Termenele și Condițiile de Utilizare a Paginii Web, incluzând Politica de Confidențialitate pot fi modificate periodic fără notificare, în conformitate cu prevederile legale, incluzând Declarațiile Anticipative privind politica sau activitățile Companiei Lincoln Electric. Toate modificările vor intra în vigoare imediat și se vor aplica tuturor persoanelor care acceasează și utilizează Pagina Web pe viitor. Continuarea utilizării Paginii Web după ce ați consultat Termenele și Condițiile de Utilizare a Paginii Web implică faptul că acceptați și sunteți de acord cu modificările. Aveți obligația de a verifica această pagină periodic astfel încât să fiți la curent cu modificările ce pot crea obligații pentru Utilizatori.

Legi aplicabile
Legile Statului Ohio vor guverna interpretarea și aplicarea Termenelor și Condițiilor de Utilizare a Paginii Web. Prin accesarea și utilizarea Paginii Web, sunteți de acord ca toate litigiile sau conflictele privind utilizarea Paginii Web să fie soluționate în mod exclusiv de Tribunalele Statului Ohio, localizate în Comitatul Cuyahoga, Ohio.

Restricții geografice
Proprietarul Paginii Web locuiește în Statul Ohio din Statele Unite ale Americii. Este posibil ca accesul la Pagina Web să nu fie permis din punct de vedere legal pentru anumite persoane sau în anumite țări. În cazul în care accesați Pagina Web din afara Statelor Unite ale Americii, declarați în mod expres și garantați faptul că aveți dreptul de a accesa Pagina Web și că sunteți obligat să respectați legile locale.

Renunțare
Incapacitatea Companiei Lincoln Electric de a aplica orice drepturi sau prevederi ale Termenelor și Condițiilor de Utilizare a Paginii Web nu vafi interpretată drept o renunțare la drepturile sau prevederile respective. În cazul în care orice prevedere a Termenelor și Condițiilor de Utilizare a Paginii Web devine invalidă sau nu poate fi aplicată, aceasta va fi limitată sau eliminată la minimul necesar și celelalte prevederi ale Termenelor și Condițiilor de Utilizare a Paginii Web vor rămâne în vigoare, producând efecte legale.

Acord Complet
Termenele și Condițiile de Utilizare a Paginii Web și Politica de Confidențialitate implementată de către Compania Lincoln Electric reprezintă Acordul complet și exclusiv între Lincoln Electric și dumneavoastră, având drept obiect Pagina Web (excluzând orice serviciu pentru care ați semnat un Acord separat cu Lincoln Electric ce completează sau înlocuiește Termenele și Condițiile de Utilizare a Paginii Web) și înlocuiește orice Acord anterior semnat între Lincoln Electric și dumneavoastră cu privire la Pagina Web.

În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la Termenele și Condițiile de Utilizare a Paginii Web, nu ezitați să ne contactați.