Patente Instruire în sudare

În conformitate cu Secţiunea 287(a) a Titlului 35 la Codului Statelor Unite, cititorul este notificat în privinţa drepturilor societăţii Lincoln Electric Company privind Patentele Statelor Unite listate pe acest site şi asociate cu următoarele produse.

 Instructor Realweld®  VRTEX® 360
 US Patent No. 9221117  US Patent No. 8274013
 US Patent No. 9230449
 US Patent No. 8657605
 US Patent No. 9269279  US Patent No. 8747116
 US Patent No. RE45398  US Patent No. 8911237
   US Patent No. 8915740
 VRTEX®  US Patent No. 9293056
 US Patent No. 9330575  US Patent No. 9293057
 US Patent No. 9336686  US Patent No. D614217
 US Patent No. 9196169  US Patent No. D615573
 US Patent No. 9318026  US Patent No. D631074
 US Patent No. 9691299  US Patent No. RE45398
 US Patent No. 9754509  
 US Patent No. 9761153  VRTEX® Engage®
 US Patent No. 9779635  US Patent No. 8274013
 US Patent No. 9779636  US Patent No. 9483959
 US Patent No. 9792833  
 US Patent No. 9818311  VRTEX® Mobile
 US Patent No. 9818312  US Patent No. 8274013
 US Patent No. 9836995  US Patent No. 8747116
 US Patent No. 9858833  US Patent No. 8992226
 US Patent No. 10056011  US Patent No. 9011154
 US Patent No. 10204529  US Patent No. 9293056
   US Patent No. 9293057