REACH (Înregistrare, Evaluare, Autorizare și Restricționare Substanțe Chimice)

REACH [Regulamentul Uniunii Europene (UE) (CE 1907/2006)] implică înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice conținute de produsele produse sau importate în UE. Regulamentul REACH are ca scop îmbunătățirea protecției sănătății umane și a mediului prin identificarea și utilizarea timpurie a substanțelor chimice incluse în listă.

REACH- Comunicarea Informațiilor privind Substanțele din Articole:

 

Declarațiile trebuie furnizate în conformitate cu Articolul 33.1 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 – REACH în cazul în care un produs introdus pe piața Europeană de compania Lincoln Electric conține substanțe incluse în „Lista Substanțelor Candidate cu Risc Foarte Ridicat (SVHC) pentru autorizare” în concentrații mai mari de 0,1% (0,1%) g/w.  Introduceți un număr de produs mai jos pentru a depune o cerere pentru declarația REACH SVHC.

 

REACH – Substanțe sau Amestecuri:

Compania Lincoln Electric menține un inventar al substanțelor și amestecurilor consumabile produse sau importate în UE.  Aceste componente au fost înregistrate în UE în conformitate cu cerințele REACH.

Consultați varianta SDS europeană a produsului pentru informații privind conformitatea cu privire la următoarele porțiuni ale REACH:

  • Substanțe restricționate, reglementate de anexa XVII;
  • Substanțe de autorizare, reglementate de anexa XIV,
  • Lista Substanțelor Candidate REACH care prezintă motive de îngrijorare deosebită în ceea ce privește autorizarea (SVHC).

De asemenea, puteți găsi informații despre REACH pe site-ul ECHA.