ROHS (Restricționarea Substanțelor Periculoase în Echipamentele Electrice și Electronice)

Directiva RoHS privind mediul (2002/95/CE, 2011/65/UE și UE 2015/863) este un Regulament European care restricționează utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (EEE). Restricțiile vizează conservarea mediului, îmbunătățirea reciclării și reducerea la minimum a expunerii la pericole. Cele 10 substanțe RoHS sunt: Cadmiu (CD), Plumb (Pb), Mercur (Hg), Crom Hexavalent (Cr VI), Bifenili Polibromurați (PBB), Eteri Difenili Polibromurați (PBDE), Ftalat de Bis(2-etilhexil) (DEHP), Ftalat de Butil Benzil (BBP), Ftalat de Dibutil (DBP) și Ftalat de Diizobutil (DIBP). Toate produsele relevante ale companiei Lincoln Electric fabricate sau importate în UE respectă directiva RoHS (în mod natural sau prin utilizarea scutirilor aplicabile). Introduceți un număr de produs mai jos pentru a depune o cerere pentru declarația RoHS.

Pentru informații suplimentare despre RoHS, vizitați site-ul web al Comisiei Europene.


Directiva RoHS privind mediul (2002/95/CE, 2011/65/UE și UE 2015/863) este un Regulament European care restricționează utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (EEE). Restricțiile vizează conservarea mediului, îmbunătățirea reciclării și reducerea la minimum a expunerii la pericole. Cele 10 substanțe RoHS sunt: Cadmiu (CD), Plumb (Pb), Mercur (Hg), Crom Hexavalent (Cr VI), Bifenili Polibromurați (PBB), Eteri Difenili Polibromurați (PBDE), Ftalat de Bis(2-etilhexil) (DEHP), Ftalat de Butil Benzil (BBP), Ftalat de Dibutil (DBP) și Ftalat de Diizobutil (DIBP). Toate produsele relevante ale companiei Lincoln Electric fabricate sau importate în UE respectă directiva RoHS (în mod natural sau prin utilizarea scutirilor aplicabile). Introduceți un număr de produs mai jos pentru a depune o cerere pentru declarația RoHS.

Pentru informații suplimentare despre RoHS, vizitați site-ul web al Comisiei Europene.