IARC Classification Change Statement

Declaraţia de modificare a clasificării IARC

În August 2018, Agenţia internaţională de cercetare asupra cancerului (IARC) a publicat volumul 118 Monograph, în care declară că au determinat că fumul de sudare şi radiaţia ultravioletă generată de sudare sunt carcinogene pentru oameni (Grupa 1). IARC a clasificat anterior fumul de sudare ca "posibil carcinogen pentru oameni", Grupa 2B, în 1989. Conform IARC, fumurile de sudare cauzează cancer pulmonar şi au fost observate asocieri pozitive cu cancerul la rinichi. De asemenea, conform IARC, radiaţia ultravioletă de la sudare cauzează melanoame oculare. IARC identifică craiţuirea, brazarea, debitarea cu arc carbon sau arc plasmă şi lipirea ca procese strâns înrudite cu sudarea.

Agenţia indică în monografie că noua clasificare se bazează pe dovezi din studiile de caz şi cercetarea experimentală. Conform agenţiei, iniţiatori asociaţi cum sunt expunerea la azbest şi fumatul au fost consideraţi ca neadecvaţi pentru a conta pentru toate riscurile de exces indicate.

În conformitate cu practica de sudare sănătoasă, controlul expunerii trebuie considerat şi implementat acolo unde are loc sudarea. Ventilaţia adecvată, inclusiv utilizarea ventilaţiei locale de evacuare este în continuare necesară. Exceptând cazul în care prin evaluări de igienă industriale derulate corespunzător nivelurile de expunere sunt confirmate ca fiind sub limitele aplicabile, este necesară protecţia respiraţiei în timpul sudării. Când alegeţi protecţie respiratorie, asiguraţi-vă că furnizează protecţie comensurată corespunzător cu nivelul de expunere a muncitorului. În numeroase cazuri, utilizarea opţiunilor cu presiune pozitivă cum sunt aerul alimentat sau sistemele de purificare forţată a aerului (PAPR) pot fi necesare pentru a asigura un nivel adecvat de protecţie. Suplimentar faţă de ventilaţia corespunzătoare, alte considerente pot include schimbarea procesului sau procedurii de sudare pentru a reduce rata producţiei de fum atunci când această opţiune este compatibilă cu cerinţele aplicaţiei de sudare.

Lincoln Electric recomandă în continuare ca expunerea la locul de muncă să fie controlată la nivele sub TLV (Valoarea limită de prag) sau valoarea limită de expunere standard legală în vigoare, care din acestea este mai exigentă. Ca întotdeauna, Lincoln Electric continuă să lucreze cu clienţii lui pentru a asigura soluţiile necesare pentru a suda în siguranţă şi efectiv.


 
Întrebări frecvente

1. Ce s-a modificat?
Agenţia internaţională de cercetare asupra cancerului (IARC) a adoptat o clasificare revizuită pentru fumul de sudare în publicaţia ei monografică volumul 118.

În această publicaţie, IARC declară că au determinat că fumul de sudare şi radiaţia ultravioletă generată de sudare sunt carcinogene pentru oameni (Grupa 1).  IARC a clasificat anterior fumul de sudare ca "posibil carcinogen pentru oameni", Grupa 2B, în 1989.

Suplimentar, conform monografiei IARC, fumurile de sudare cauzează cancer pulmonar şi au fost observate asocieri pozitive cu cancerul la rinichi. De asemenea declară că radiaţia ultravioletă de la sudare cauzează melanoame oculare.

 

2. De ce a decis IARC să efectueze aceste modificări?

Agenţia indică în monografie că noua clasificare se bazează pe dovezi din studiile de caz şi cercetarea experimentală, inclusiv informaţii care nu erau disponibile anterior clasificării din 1989.  Conform agenţiei, iniţiatori asociaţi cum sunt expunerea la azbest şi fumatul au fost consideraţi ca neadecvaţi pentru a conta pentru toate riscurile de exces indicate.

 

3. Cine este IARC?

Agenţia internaţională de cercetare asupra cancerului (IARC) este o agenţie internaţională care aparţine de Organizaţia mondială a sănătăţii (OMS) a Naţiunilor Unite. Rolul ei este să examineze şi să direcţioneze cercetarea privind cauzele cancerului, în întreaga lume.  Programul ei de monografii este destinat evaluării şi aprecierii cercetării privind cauzele de mediu ale cancerului la oameni. IARC are consiliul propriu de conducere cu 25 ţări membre care participă în mod curent.

 

4. Care sunt exact clasificările de monografie ale IARC?

Grupurile de lucru IARC clasifică agenţii, amestecurile şi expunerile în categorii de la unu la cinci:

  • Grupa 1: Agentul este carcinogen pentru oameni
  • Grupa 2A: Agentul este probabil carcinogen pentru oameni
  • Grupa 2B: Agentul este posibil carcinogen pentru oameni
  • Grupa 3: Agentul nu poate fi clasificat după carcinogeneza la oameni
  • Grupa 4: Agentul probabil nu este carcinogen pentru oamen

 

5. Modificarea clasificării IARC are impact asupra cerinţelor reglementare privind locul de muncă al sudorului?

Nu, o modificare a clasificării IARC nu rezultă direct în modificarea cerinţelor legale sau reglementare deoarece se referă la activitatea profesională a sudorilor. În orice caz, modificarea poate influenţa limitele de expunere reglementare sau recomandate aplicabile în viitor pentru fumul de sudare şi expunerea la radiaţia ultravioletă. Angajatorii trebuie să ţină seamă prin actualizarea propriului program de comunicaţii privind pericolele şi protecţia individuală legată de locul de muncă precum şi instruirea privind pericolele. Suplimentar, producătorii şi distribuitorii trebuie să-şi actualizeze documentaţia, cum sunt Fişele de siguranţă ale produselor, astfel încât să reflecte modificările acolo unde sunt aplicabile.

 

6. Trebuie să facem modificări în procesele de sudare, ca o rezultantă a noilor modificări IARC?

Operaţiile de sudare trebuie să fie evaluate în continuare privind oportunităţile de a reduce în viitor potenţialul de expunere la locul de muncă prin fumul de sudare purtat în aer. Aceasta ar putea include: o modificare a procesului sau procedurii de sudare pentru a reduce rata producţiei de fum atunci când modificarea este compatibilă cu cerinţele aplicaţiei de sudare, utilizarea tehnicilor de control cum ar fi ventilaţia de evacuare locală, îmbunătăţirile practicilor de lucru şi modificări în proiectarea tehnologică a procesului de sudare. Atunci când aceste eforturi nu sunt adecvate pentru a menţine controlul expunerii sub limitele aplicabile, trebuie utilizată protecţie respiratorie adecvată. Metodele adecvate de protecţie respiratorie pot include utilizarea opţiunilor cu presiune pozitivă cum sunt aerul alimentat sau sistemele de purificare forţată a aerului (PAPR).

 

8. Şi dacă mai avem întrebări?

Dacă aveţi nevoie de asistenţă, puteţi lua legătura cu reprezentantul comercial local Lincoln Electric sau Departamentul Lincoln Electric Corporate EHS Department.  Întrebările directe pot fi adresate către IARC@lincolnelectric.com. Lincoln continuă să lucreze cu clienţii lui pentru a dezvolta soluţiile necesare pentru a suda în siguranţă şi efectiv în timp ce sunt respectate cerinţele limitelor de expunere aplicabile. Pentru a afla mai multe despre IARC Monograph, Volumul 118, vizitaţi https://monographs.iarc.fr/.

 

9. Unde pot găsi mai multe informaţii?

Vă rugăm să consideraţi consultarea următoarelor referinţe pentru mai multe detalii: