TLV (Valoarea limită de prag) revizuită pentru mangan

TLV (Valoarea limită de prag) revizuită pentru mangan

Conferinţa Americană a Igieniştilor guvernamentali industriali (ACGIH) a notificat în februarie 2013 că a adoptat propunerea de modificare a Valorii limită de prag (TLV) pentru mangan. Modificarea a fost publicată în ediţia 2013 a publicaţiei TLV-uri şi Indici de expunere biologică (BEI). Noua TLV de 0,02 mg/m3 pentru substanţele sub formă de particule respirabile reprezintă o reducere de zece ori faţă de valoarea anterioară a TLV de 0,2 mg/m3. Noua TLV pentru mangan include limita de 0,1 mg/m3 pentru particule de mangan inhalabile.

Modificarea ACGIH în TLV pentru particule de mangan apare că se bazează pe raporturi privind comportamentul neurologic pre-clinic şi modificările neuropsihologice ale muncitorilor expuşi la niveluri scăzute cronice de mangan. 

ACGIH admite că limita sa TLV nu are standarde în consens şi nu ţine seamă de problemele economice sau tehnice de fezabilitate. ACGIH recunoaşte că unele entităţi guvernamentale pot utiliza propriile limite TLV la adoptarea standardelor.

Acolo unde expunerile sunt evaluate ca depăşind TLV, pot fi considerate mai multe abordări la locul de muncă pentru a reduce nivelurile de expunere la mangan sub noua limită TLV.

Declaraţia ACGIH de modificare a TLV pentru mangan

 

Întrebări frecvente

De ce Conferinţa Americană a Igieniştilor guvernamentali industriali (ACGIH) a decis această modificare prin care se coboară TLV pentru manganul respirabil şi inhalabil?
Modificarea ACGIH în TLV pentru particule de mangan apare că se bazează pe raporturi privind comportamentul neurologic pre-clinic şi modificările neuropsihologice ale muncitorilor expuşi la niveluri scăzute cronice de mangan.  Unii analişti au observat lacune metodologice în aceste studii şi că au demonstrat constatări evident inconsistente după numeroase decade de cercetări.  În orice caz, ACGIH a decis să avanseze cu reducerea TLV pentru manganul respirabil şi inhalabil.

Această nouă Valoare limită de prag (TLV) deosebeşte manganul din fumul de sudare de alte tipuri de mangan?
Nu, noua TLV nu deosebeşte manganul din fumul de sudare de alte forme de mangan.

Ce este ACGIH şi aparţine de guvern?
ACGIH este o corporaţie nonprofit, neguvernamentală, dedicată promovării sănătăţii muncitorilor şi reducerii expunerii la factorii de mediu, care afectează sănătatea la locul de muncă.

Ce este exact TLV?
Conform cu ACGIH, limita sa TLV său reprezintă nivelurile de expunere la care aproape oricare muncitor poate fi expus în cariera lui de muncă fără efecte dăunătoare asupra sănătăţii. De asemenea ei precizează că limita TLV nu este destinată să reprezinte linii fine între nivelurile de expunere sigur şi nesigur.

Este TLV o limită de expunere legală sau reglementară?
Nu, TLV nu este o limită reglementară cum sunt Limitele admisibile de expunere OSHA (PEL). ACGIH admite că limita sa TLV nu are standarde în consens şi nu ţine seamă de problemele economice sau tehnice de fezabilitate. ACGIH admite că unele entităţi guvernamentale utilizează propriile limite TLV la adoptarea standardelor. Limita admisibilă de expunere (PEL) de 5,0 mg/m3, plafon, rămâne limita de expunere în SUA reglementată de către OSHA. 

Trebuie să urmăm noile limite TLV – şi dacă da – de ce?
ACGIH este un organism cu existenţă îndelungată compus din igienişti industriali profesionali şi specialişti în sănătatea mediului, a căror sarcină fundamentală este să examineze studiile de sănătate aplicabile, să monitorizeze rapoartele referitoare la efectele asupra sănătăţii şi riscurile de expunere la compuşi întâlniţi la locul de muncă, şi să emită recomandări privind nivelurile de expunere sigure. Lincoln Electric recomandă în continuare ca expunerea la locul de muncă să fie controlată conform TLV (Valoarea limită de prag) sau valoarea limită de expunere standard legală în vigoare, care din acestea este mai exigentă.

Ţările din afara SUA adoptă limitele TLV ale ACGIH ca limită reglementară legală proprie de expunere în vigoare?
Pe scurt, da. Mai multe ţări, precum şi statul California, tind să adopte limite de expunere egale cu TLV ACGIH. Ţările cu standarde pentru limita de expunere echivalente cu TLV 2012 includ Canada, multe ţări europene, Japonia, Malaiezia, Mexic şi mai multe din America de Sud.

Cum ştim dacă expunerea unui sudor este sub TLV?
Ca o observaţie iniţială, zona de respiraţie a sudorului şi zona generală trebuie să fie libere de orice fum sau particule vizibile. Cel mai efectiv mod de confirmare că expunerea este sub TLV, este ca un expert, ca de exemplu un specialist în igiena industrială profesională să deruleze un test de evaluare a expunerii efective a locului de muncă.

dacă expunerea este peste TLV, cum poate fi redusă la niveluri acceptabile?
Pot fi considerate mai multe abordări la locul de muncă pentru a îndeplini noile limite TLV pentru mangan. Aceasta ar putea include: o modificare a procesului sau procedurii de sudare pentru a reduce rata producţiei de fum atunci când modificarea este compatibilă cu cerinţele aplicaţiei de sudare, utilizarea tehnicilor de control cum ar fi ventilaţia de evacuare locală, îmbunătăţirile practicilor de lucru şi modificări în proiectarea tehnologică a procesului de sudare. Dacă acestea sau alte opţiuni se dovedesc neaplicabile sau neadecvate, pot fi necesare şi mijloace de protecţie a respiraţiei, ca de exemplu utilizarea opţiunilor cu presiune pozitivă cum sunt aerul alimentat sau sistemele de purificare forţată a aerului (PAPR).

Şi dacă mai avem întrebări?
Dacă aveţi nevoie de asistenţă puteţi lua legătura cu reprezentantul comercial local Lincoln Electric sau Departamentul Lincoln Electric EHS. Întrebările directe pot fi adresate către MnTLV@lincolnelectric.com. Lincoln continuă să lucreze cu clienţii lui pentru a dezvolta soluţiile necesare pentru a suda efectiv, cu respectarea cerinţelor noilor limite exigente TLV.

Conform DIRECTIVEI COMISIEI (UE) 2017/164 care stabileşte o a patra listă de valori indicative limită de expunere profesională, avem următoarea IOELV pentru UNIUNEA EUROPEANĂ:
Manganul şi compuşii de mangan anorganici (ca manganul) 8 ore
Fracţiunea inhalabilă 0,2 mg/m3 
Fracţiunea respirabilă 0,05 mg/m3
Consultaţi SDS şi Nivelurile de expunere profesională conform legislaţiei în vigoare.