ACGIH Chromium Compounds TLV

DECLARAŢIA ACGIH CENTRALIZATĂ DE MODIFICARE A TLV PENTRU COMPUŞII DE CROM

Conferinţa Americană a Igieniştilor guvernamentali industriali (ACGIH) a notificat în martie 2018 că a adoptat propunerea de modificare a Valorilor limită de prag (TLV) pentru compuşii de crom. Modificarea a fost publicată în ediţia 2018 a publicaţiei TLV-uri şi Indici de expunere biologică (BEI).  Noua TLV de 0,0002 mg/m3 pentru compuşii hexavalenţi de crom inhalabili reprezintă o reducere de 250 ori faţă de valoarea anterioară a TLV de 0,05 mg/m3. Noua TLV pentru compuşii de crom inhalabili include o limită de 003 mg/m3 pentru compuşii de crom (III) inhalabili, care reprezintă o reducere de 167 ori faţă de valoarea anterioară a TLV de 0,5 mg/m3.  Aceste modificări nu sunt specifice pentru industria sudării, dar pot avea impact asupra proceselor de sudare şi asociate care conţin compuşi de crom şi/sau pot conţine compuşi de crom în fum.

Recenta modificare ACGIH în nivelul TLV al compuşilor de crom apare că se bazează în principal pe studie pe animale privind modificările TLV de crom hexavalent şi studiile privind modificarea TLV de crom ale muncitorilor finlandezi pentru compuşii crom (III).

ACGIH admite că limita sa TLV nu are standarde în consens şi nu ţine seamă de problemele economice sau tehnice de fezabilitate.  ACGIH recunoaşte că unele entităţi guvernamentale pot utiliza propriile limite TLV la adoptarea standardelor.

Acolo unde expunerile sunt evaluate ca depăşind TLV, pot fi considerate mai multe abordări la locul de muncă pentru a reduce nivelurile de expunere sub TLV, inclusiv aceste noi TLV referitoare la compuşii de crom.

Declaraţia ACGIH de modificare a TLV pentru compuşii de crom

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE PRIVIND MODIFICAREA TLV PENTRU COMPUŞII DE CROM:

Ce s-a modificat?

Conferinţa Americană a Igieniştilor guvernamentali industriali (ACGIH) a adoptat noile Valori limită de prag (TLV) pentru compuşii de crom şi compuşii anorganici.

Limita TLV pentru compuşii hexavalenţi de crom inhalabili [Cr(VI)] a fost redusă de la 0,05 mg/m3 la o valoare nouă TLV de 0,0002 mg/m3. A fost de asemenea stabilită o Limită de expunere pe termen scurt (STEL) de 0,0005 mg/m3.

Limita TLV pentru compuşii anorganici de crom (III) inhalabili a fost redusă de la 0,5 mg/m3 la o valoare nouă TLV de 0,003 mg/m3.

Această reducere a TLV de către ACGIH nu ţinteşte specific produsele sau aplicaţiile de sudare.  Fumul de la unele consumabile de sudare - şi de la alte procese asociate - conţin crom şi compuşi de crom şi de aceea această modificare este importantă pentru industria sudării.

ACGIH plasează în continuare Cr(VI) în Categoria A1: Confirmat carcinogen pentru om.

De ce Conferinţa Americană a Igieniştilor guvernamentali industriali (ACGIH) a decis această modificare a TLV pentru compuşii de crom?

Deşi fumul de la unele consumabile pentru sudare nu conţine crom şi compuşi de crom, apare că cea mai recentă reducere a TLV de către ACGIH pentru cromul hexavalent (Cr(VI)) se bazează pe studie pe animale şi studiile care implică muncitorii din industriile de topire a cromului, producţie a ferocromului, extragerii minereului de cromit şi industriile de placare cu crom. Nu au fost discutate studii noi privind impactul compuşilor de crom asupra sănătăţii umane. ACGIH declară că această nouă limită TLV pentru compuşii Cr(VI) ar trebui să minimizeze potenţialul pentru sensibilizarea respiratorie şi probabilitatea de reacţii astmatice la indivizii deja sensibilizaţi.

Noua limită TLV pentru compuşii anorganici de crom (III) inhalabili se bazează pe studiile asupra muncitorilor finlandezi în crom.

Ce este ACGIH, şi aparţine de guvern?

ACGIH, este o corporaţie nonprofit, neguvernamentală, dedicată promovării sănătăţii muncitorilor şi reducerii expunerii la factorii de mediu, care afectează sănătatea la locul de muncă.

Ce este exact o TLV?

Conform cu ACGIH, TLV reprezintă nivelurile de expunere la care aproape oricare muncitor poate fi expus în cariera lui de muncă (8 ore zilnic, 40 ore săptămânal) fără efecte dăunătoare asupra sănătăţii.  De asemenea ei precizează că limita TLV nu este destinată să reprezinte linii fine între nivelurile de expunere sigur şi nesigur. 

 

Este TLV o limită de expunere legală sau reglementară?

Nu, TLV nu este o limită reglementară cum sunt Limitele admisibile de expunere OSHA (PEL).  ACGIH admite că limita sa TLV nu are standarde în consens şi nu ţine seamă de problemele economice sau tehnice de fezabilitate.  ACGIH admite că unele entităţi guvernamentale utilizează propriile TLV la adoptarea standardelor. Limita admisibilă de expunere (PEL) de 5,0 mg/m3 rămâne limita de expunere în SUA pentru compuşii Cr(VI), reglementată de către OSHA.

 

Trebuie să urmăm noile limite TLV – şi dacă da – de ce?

ACGIH este un organism cu existenţă îndelungată compus din igienişti industriali profesionali şi specialişti în sănătatea mediului, a căror sarcină fundamentală este să examineze studiile de sănătate aplicabile, să monitorizeze rapoartele referitoare la efectele asupra sănătăţii şi riscurile de expunere la compuşi întâlniţi la locul de muncă, şi să emită recomandări privind nivelurile de expunere sigure.  Lincoln Electric recomandă în continuare ca expunerea la locul de muncă să fie controlată conform TLV (Valoarea limită de prag) sau valoarea limită de expunere legală în vigoare, care din acestea este mai exigentă

 

Ţările din afara SUA adoptă limitele TLV ale ACGIH ca limită reglementară legală proprie de expunere în vigoare?

Pe scurt, da.  Un număr de guverne au adoptat limite de expunere egale cu TLV ACGIH.  Ţările cu standarde pentru limita de expunere echivalente cu TLV 2017 includ Canada, multe ţări europene, Japonia, Malaiezia, Mexic şi mai multe din America de Sud.

Cum ştim dacă expunerea unui sudor este sub TLV?

Zona de respiraţie a sudorului şi zona generală trebuie să fie întotdeauna libere de orice fum sau particule vizibile. Pentru a vă confirma că expunerea este sub TLV sau OSHA PEL (sau alte limite locale aplicabile), trebuie ca un expert, ca de exemplu un specialist în igiena industrială profesională să deruleze un test de evaluare a expunerii efective a locului de muncă.

Dacă expunerea este peste TLV, cum poate fi redusă la niveluri acceptabile?

Pot fi considerate mai multe abordări la locul de muncă pentru a îndeplini limitele de expunere la locul de muncă, inclusiv noile TLV pentru compuşii de crom. Aceasta ar putea include: o modificare a procesului sau procedurii de sudare pentru a reduce rata producţiei de fum atunci când modificarea este compatibilă cu cerinţele aplicaţiei de sudare, utilizarea tehnicilor de control cum ar fi ventilaţia de evacuare locală, îmbunătăţirile practicilor de lucru şi modificări în proiectarea tehnologică a procesului de sudare. Dacă acestea sau alte opţiuni se dovedesc neaplicabile sau neadecvate, pot fi necesare şi mijloace de protecţie a respiraţiei, ca de exemplu utilizarea opţiunilor cu presiune pozitivă cum sunt aerul alimentat sau sistemele de purificare forţată a aerului (PAPR).

Şi dacă mai avem întrebări?

Dacă aveţi nevoie de asistenţă puteţi lua legătura cu reprezentantul comercial local Lincoln Electric sau Departamentul Lincoln Electric Corporate EHS Department.  Întrebările directe pot fi adresate către Cr+6TLV@lincolnelectric.com.  Lincoln continuă să lucreze cu clienţii lui pentru a dezvolta soluţiile necesare pentru a suda efectiv, cu respectarea cerinţelor noilor limite TLV. Pentru a afla mai mult despre ACGIH şi limitele ei TLV, inclusiv TLV pentru compuşii de crom, vizitaţi https://www.acgih.org/tlv-bei-guidelines/policies-procedures-presentations/overview.

Mai multe informaţii despre OSHA şi limitele ei PEL puteţi găsi la https://www.osha.gov/dsg/annotated-pels/

 

Unde pot găsi mai multe informaţii?

Vă rugăm să consideraţi consultarea următoarelor referinţe pentru mai multe detalii:

 
Conform DIRECTIVEI 2004/37/EC privind protejarea muncitorilor de expunerea la carcinogene sau mutagene la muncă, avem următoarele Valori limită de expunere profesională în Uniunea Europeană:
Compuşi de crom (VI) care sunt carcinogeni în semnificaţia punctului (i) al articolului 2(a) (referitor la crom) 8 ore      0,005 mg/m3

Valoarea limită          0,010 mg/m3 până la 17 ianuarie 2025
Valoarea limită          0,025 mg/m3 pentru procese de sudare sau tăiere cu plasmă sau procese de lucru similare care generează fum până la 17 ianuarie 2025

Consultaţi SDS şi Nivelurile de expunere profesională conform legislaţiei în vigoare.