Întrebări frecvente Siguranţa la sudare - Incendiu şi explozii

Pericole de incendiu

Q: Ce aspecte ale sudării cu arc creează pericolul de incendiu şi explozie?
A: Pericolul de incendiu rezultă din efectele căldurii intense dezvoltate asupra piesei de prelucrat şi sub forma scânteilor şi topiturilor de metal create de arc.

Q: Ce trebuie făcut în pregătirea sudării pentru a evita pericolul de foc şi explozie?
A: Înainte de a începe sudarea, inspectaţi zona de lucru în care veţi efectua sudarea. Căutaţi substanţe inflamabile care s-ar putea aprinde sub efectul căldurii. Dacă nu aveţi siguranţa dacă o substanţă din zona de lucru este inflamabilă, nu trebuie să aibă loc nici o sudare sau tăiere înainte ca o persoană responsabilă să fi inspectat zona şi să aprobe lucrarea sau materialul să fi fost îndepărtat sau protejat.

Q: Ce se poate folosi pentru a stinge un incendiu dacă nu sunt disponibile extinctoare?
A: dacă nu există extinctoare în zonă, asiguraţi-vă că aveţi acces la furtunuri de incendiu cu apă la presiune disponibilă, găleţi cu nisip, pături rezistente la foc sau alte echipamente de combatere a incendiului. Reţineţi, întotdeauna localizaţi cea mai apropiată ieşire de incendiu în caz de producere a unui incendiu şi dacă trebuie să părăsiţi imediat zona.

Q: Când vă este necesar un supraveghetor de incendiu?
A: Dacă sudaţi la distanţă mai mică de 35 feet (10 m) sau similar de materiale inflamabile, trebuie să aveţi un supraveghetor care să observe dacă zboară scântei şi care să apuce un extinctor sau să sune o alarmă dacă este necesar. Dumneavoastră şi supraveghetorul trebuie să aşteptaţi cel puţin o jumătate de oră după ce sudarea s-a încheiat pentru a găsi şi a elimina orice foc din sudare care ar fi putut rezulta din sudare.

Q: Ce puteţi face pentru a preveni incendiul sau explozia dacă trebuie să sudaţi pe sau în apropierea materialelor inflamabile care nu pot fi mutate la distanţă de arc?
A: Dacă există materiale inflamabile, cum sunt conducte de combustibil sau hidraulice, în zona dumneavoastră de lucru şi nu puteţi muta lucrarea sau materialul inflamabil, puneţi un ecran rezistent la foc, cum ar fi o tablă metalică sau o pătură rezistentă la foc deasupra materialului.

Q: Cum poate prezenta praful un pericol de incendiu?
A: Trebuie procedat cu grijă deosebită când se sudează sau se taie în zone cu praf. În anumite condiţii, particulele fine de praf pot arde rapid şi să genereze fără nici o avertizare un incendiu fulger sau o explozie când sunt expuse la arcul de sudare sau chiar scântei.

Containere închise

Q: Ce precauţii deosebite trebuie luate când se sudează pe containere şi conducte care pot conţine materiale inflamabile?
A: Sudarea pe sau în jurul containerelor şi conductelor care pot avea materiale inflamabile trebuie procesată numai de sudori cu experienţă care studiază şi urmează practicile de siguranţă recomandate de Societatea Americană de Sudare, documentul F4.1: "Practici de siguranţă recomandate pentru pregătirea pentru sudare şi tăiere a containerelor şi conductelor care au conţinut substanţe periculoase." Măsurile speciale de precauţie care trebuie luate când se sudează pe containere pot include umplerea containerului cu un gaz inert sau apă.

Q: Cine poate executa sudare cu arc pe containere închise sau conducte care pot conţine materiale inflamabile?
A: Sudarea pe containere sau conducte trebuie realizată numai de către sudori calificaţi.

Q: Ce pericol potenţial de incendiu sau explozie trebuie căutat când se sudează pe sau în jurul echipamentelor sau vehiculelor care folosesc combustibil sau ulei hidraulic?
A: Nu uitaţi să căutaţi şi să protejaţi toate conductele de combustibil sau hidraulice din apropierea arcului. Conductele care conţin un lichid inflamabil sub presiune sunt deosebit de periculoase şi trebuie evitate când se sudează.

Q: Ce aveţi de făcut dacă observaţi un foc incipient în apropierea zonei dumneavoastră de lucru?
A: Nu vă panicaţi. Dacă focul este foarte mic, veţi fi capabil să îl stingeţi cu echipamentul aflat la îndemână; dacă focul este prea mare anunţaţi imediat pompierii. Întotdeauna declanşaţi alarma de incendiu pentru a avertiza ceilalţi muncitori din apropiere şi opriţi staţia de sudare în caz de incendiu. După care părăsiţi zona cât mai repede posibil.

Q: Încotro trebuie orientat jetul extinctorului?
A: Jetul oricărui extinctor trebuie orientat la baza focului, asupra materialului care arde, nu spre flăcările de deasupra materialului.

Q: Ce tip de program ar trebui să aibă societatea dumneavoastră pentru a vă proteja unitatea de producţie de riscul de incendiu sau explozie?
A: Societatea dumneavoastră poate avea un program de autorizare "lucru la cald", care ar putea necesita precauţii şi urmarea unor proceduri suplimentare. Consultaţi coordonatorul dumneavoastră de siguranţă sau şeful pentru instruirea şi certificarea corespunzătoare.