Întrebări frecvente Siguranţa la sudare - Fum şi gaze

Întrebări frecvente Siguranţa la sudare - Fum şi gaze

Efecte asupra sănătăţii: Fum

Q: Ce compuşi se găsesc în fumul uzual de sudare?
A: Cele mai comune componente în fumul de sudare a oţelului nealiat sunt fierul, manganul şi siliciul, dar pot apare şi alte componente din electrod sau metalul de bază în fumul de sudare.

Q: Ce tipuri de electrozi prezintă probabilitatea de a avea crom sau nichel în fumul de sudare?
A: Fumurile din utilizarea oţelului inoxidabil şi a produselor de acoperiri dure conţin crom sau nichel.

Q: Care sunt efectele potenţiale asupra sănătăţii care pot rezulta din supraexpunerea pe termen lung la crom sau nichel?
A: A fost raportată astma şi unele forme ale acestor metale sunt cunoscute sau suspectate să cauzeze cancer pulmonar şi în alte procese decât sudarea. De aceea se recomandă măsuri de precauţie pentru a limita expunerile la un nivel cât mai redus posibil.

Q: Care sunt efectele potenţiale asupra sănătăţii care pot rezulta din supraexpunerea îndelungată la mangan?
A: Supraexpunerea la mangan poate afecta sistemul nervos central, de unde să rezulte coordonare slabă, dificultăţi de vorbire şi tremuratul braţelor sau picioarelor. Această stare este considerată ireversibilă.

Q: Care sunt efectele pe termen lung asupra sănătăţii asociate cu expunerea la fumul de sudare?
A: Verificaţi Fişele de date se siguranţă (SDS) specifice ale consumabilelor de sudare.

Q: Care sunt efectele potenţiale asupra sănătăţii care pot rezulta din supraexpunerea la zinc?
A: Supraexpunerea la zinc poate cauza febra fumului cu simptome similare gripei comune.

Q: Care este sursa comună a zincului în fumul de sudare?
A: Zincul în fumul de sudare apare de regulă din sudarea oţelului galvanizat.


Avertizări

Q: Unde puteţi găsi instrucţiuni de siguranţă privind produsele de sudare pe care le utilizaţi?
A: Fiecare sursă de energie şi container de produse consumabile pentru sudare are o etichetă de avertizare care conţine instrucţiuni specifice de siguranţă privind produsul de sudare cu arc pe care aţi hotărât să îl utilizaţi.

Q: Ce informaţii sunt cuprinse în Fişa de date de siguranţă (SDS) a unui consumabil pentru sudare?
A: O fişă SDS conţine informaţii privind precauţiile care trebuie respectate pentru manipularea şi utilizarea în siguranţă a produsului. De asemenea, conţine informaţii suplimentare, inclusiv un sumar al materialelor periculoase folosite la fabricaţia produsului, un sumar al datelor de pericol de incendiu şi explozie, date de pericol pentru sănătate şi date de reactivitate.

Q: Unde puteţi găsi fişele SDS pentru produsul consumabil pe care îl utilizaţi?
A: Se găsesc pe site-ul web Lincoln Electric, accesibil @ www.weldingsafety.com conform codul QR de pe casetă.

Q: Deoarece fumul şi gazele sunt periculoase pentru sănătate, ce paşi trebuie să efectuaţi pentru a vă proteja?
A: 1) Folosiţi evacuare locală pentru a îndepărta fumul şi gazele din toate zonele de respiraţie. 2) Folosiţi un aparat de respirat în afară de cazul în care expunerea este sub limite

RO AVERTIZARE IARC declară că fumul şi ultravioletele provenite de la sudare sunt carcinogene.  Utilizarea acestui produs poate produce fum care conţine compuşi periculoşi.  Folosiţi evacuare locală pentru a îndepărta fumul şi gazele din toate zonele de respiraţie.  Folosiţi un aparat de respirat în afară de cazul în care expunerea este sub limite.  Radiaţia generată de arc poate vătăma ochii şi arde pielea.  Folosiţi protecţie adecvată.  Electricitatea poate să ucidă.  Nu atingeţi niciodată piese sub tensiune.  Consultaţi fişele SDS. 

Q: Ce precauţii suplimentare trebuie urmate?
A: Dacă materialele de sudare consumabile se utilizează în spaţiu interior, folosiţi evacuare locală. Dacă produsele care necesită ventilaţie specială sunt utilizate în exterior, poate fi necesar un aparat de respiraţie.

Q: Ce tipuri de produse necesită în general ventilaţie specială?
A: Produsele de acoperiri dure şi oţel inoxidabil.

 

Efecte asupra sănătăţii: Gaze

Q: Care sunt pericolele potenţiale pentru sănătate legate de gazele cu autoprotectie folosite la sudarea cu arc?
A: Majoritatea gazelor cu autoprotectie (argon, heliu) sunt non-toxice, dar pot dezlocui oxigenul în aerul de respirat, producând ameţeli, pierderea cunoştinţei şi posibil decesul. Monoxidul de carbon poate dezlocui de asemenea aerul şi poate prezenta de asemenea pericol dacă nivelul depăşeşte 0,5% în aerul ambiant.

 

Ventilaţie adecvată

Q: Care este una din precauţiile de bază pe care le poate adopta un sudor pentru a se proteja de supraexpunere la fumul de sudare?
A: Feriţi capul de norul de fum!

Q: Unde este concentraţia fumului şi gazelor maximă?
A: Concentraţia fumului şi gazelor este maximă în norul de fum.

Q: Cum puteţi îndepărta fumul şi gazele din zona dumneavoastră de respiraţie?
A: Îndepărtaţi fumul şi gazele din zona dumneavoastră de respiraţie şi zona generală prin utilizarea ventilaţiei naturale şi a ventilaţiei mecanice. Când sudaţi în spaţii interioare, sunt necesare hote de exhaustare fixe sau mobile, sau evacuare locală la arc.

Q: Ce precauţii trebuie luate dacă nu se poate asigura ventilaţia adecvată?
A: Poate fi necesar să purtaţi un aparat de respiraţie adecvat, marcat CE, dacă nu se poate asigura ventilaţia adecvată. Consultaţi ce se cere pe baza Analizei riscurilor la condiţiile dumneavoastră specifice de sudare.

Q: Reglementările de Siguranţă la locul de muncă solicită instalarea de sisteme tehnice sau de control ale locului de muncă înainte de utilizarea aparatelor de respirat?
A: Reglementările de Siguranţă la locul de muncă solicită ca mai întâi să fie instalate sisteme tehnice sau de control ale locului de muncă şi dacă mijloacele de control nu sunt suficiente pentru a menţine expunerile sub limitele aplicabile, folosiţi aparate de respirat.

Q: Ce metodă se utilizează la măsurarea precisă a expunerii sudorului la fumul de sudare?
A: O expunere a sudorului poate fi determinată numai prin prelevarea de eşantioane din aerul respirat de sudor de către un specialist.

Q: Când este cel mai important să fie măsurată expunerea sudorului la fumul de sudare?
A: Întotdeauna, conform reglementării Siguranţă la locul de muncă.

Q: Ce precauţii trebuie luate când se sudează un metal de bază placat sau vopsit?
A: Dacă metalul de bază nu poate fi curăţat înainte de sudare, trebuie evaluată compoziţia acoperirii.

Q: Ce trebuie să faceţi dacă vă simţiţi supraexpus la fumul de sudare?
A: Opriţi sudarea şi ieşiţi imediat la aer proaspăt.  Anunţaţi şeful şi colegii de muncă, astfel încât situaţia să poată fi corectată şi ceilalţi muncitori să fie conştienţi de aceasta şi să poată evita pericolul. Dacă continuaţi să simţiţi simptome, prezentaţi-vă la medic. Aveţi grijă să urmaţi practicile de siguranţă, aşa cum sunt declarate pe etichetele de consumabile şi fişele SDS şi îmbunătăţiţi extragerea fumului şi ventilaţia în zona dumneavoastră. Nu continuaţi să sudaţi până nu a fost corectată situaţia.

Q: Ce înseamnă extragerea adecvată a fumului?
A: Zona dumneavoastră de lucru dispune de o ventilaţie cu extragere adecvată a fumului atunci când este cât mai aproape posibil de sursă, îndeplineşte cerinţele de viteză minimă a aerului şi alte reglementări locale şi este suficientă pentru a controla expunerea muncitorului la materialele periculoase din fumul şi gazele de sudare (astfel încât limita de expunere aplicabilă pentru aceste materiale să nu fie depăşită).

Q: Care sunt limitele de expunere cele mai comune utilizate?
A: Valorile indicative limită de expunere profesională (IOELV): Valori bazate pe sănătate, neobligatorii, derivate din cele mai recente date ştiinţifice disponibile şi care iau în considerare disponibilitatea tehnicilor de măsurare de încredere. IOELV sunt stabilite faţă de o perioadă de referinţă de 8 ore (o medie ponderată în timp) şi reprezintă referinţă ca valori limită de expunere pe termen lung.

Valorile limită de expunere profesională (OEL): Pentru oricare agent chimic pentru care a fost stabilită o IOELV la nivelul Uniunii Europene, statelor membre UE li se cere să stabilească o Valoare limită naţională de expunere profesională.

Valoarea limită de prag (TLV): O limită de expunere recomandată pentru agenţii chimici şi fizici la locul de muncă este publicată anual de către Conferinţa Americană a Igieniştilor guvernamentali industriali (ACGIH) – Organul executiv de sănătate şi siguranţă şi defineşte TLV ca nivelul la care aproape toţi muncitorii pot fi expuşi pe parcursul carierei lor, fără a suferi efecte dăunătoare asupra sănătăţii.

Media totală ponderată (TWA) Limita admisibilă de expunere (PEL)

Limita legală stabilită de către Administraţia de Siguranţă şi Sănătate a Muncii (OSHA), care exprimă nivelul maxim admisibil de expunere la un factor chimic de contaminare specificat sau agent fizic pentru Statele Unite, exprimată tipic în termeni de Medie ponderată pe o perioadă de 8 ore.

Q: Unde puteţi găsi limitele aplicabile pentru PEL şi TLV pentru substanţele din fumul de sudare?
A: IOELV şi OEL sunt listate pe prima pagină a fişei SDS pentru compuşi în fiecare electrod sau flux. IOELV şi OEL pentru compuşi care pot fi generaţi din placa de bază, acoperirea acesteia şi orice alt material în contact cu procesul de sudare pot fi găsite în reglementările europene şi locale.

 

Evaluarea mediului de sudare

Q: Ce paşi puteţi parcurge ca sudor pentru identificarea substanţelor periculoase?

A: Există de asemenea paşi pe care îi puteţi parcurge pentru identificarea substanţelor periculoase în mediul dumneavoastră de sudare. Citiţi eticheta produsului pentru a studia avertizările, precauţiile de siguranţă. Obţineţi şi studiaţi Fişa de date de siguranţă (SDS) pentru electrod, pe care angajatorul sau şeful a predat-o la locul de muncă sau pe care aţi descărcat-o de pe internet. Trebuie să studiaţi fişa SDS completă pentru a determina specific la ce compuşi puteţi fi expus când utilizaţi produsul.

Q: Unde poate să găsească sudorul informaţii despre materialele din metalul de bază sau o acoperire de pe metalul de bază?

A: Obţineţi o copie a fişei SDS a furnizorului pentru metalul de bază care este sudat, deoarece şi aceasta trebuie studiată.

 

Controlul fumului de sudare

Q: Ce este ventilaţia naturală?

A: Ventilaţia naturală este mişcarea aerului prin locul de muncă cauzată de forţe naturale. În exterior de regulă acesta este vântul. În interior poate fi fluxul de aer prin ferestrele şi uşile deschise.

Q: Ce este ventilaţia mecanică?

A: Ventilaţia mecanică este mişcarea aerului prin locul de muncă cauzată de un aparat electric cum ar fi un ventilator portabil sau un ventilator permanent montat în plafon sau perete.

Q: Ce este evacuarea locală?

A: Evacuarea locală este un dispozitiv mecanic utilizat pentru captarea fumului de sudare la sau lângă arc şi îndepărtarea elementelor de contaminare din aer.

Q: Ce factori trebuie consideraţi când se determină cerinţele de evacuare pentru aplicaţia dumneavoastră?

A: Ventilaţia sau evacuarea necesară pentru aplicaţia dumneavoastră depinde de factori cum sunt:

  • Volumul spaţiului de muncă
  • Configuraţia spaţiului de muncă
  • Numărul de staţii de sudare
  • Procesul de sudare şi curentul
  • Consumabilele utilizate (oţel moale, acoperire dură, oţel inoxidabil, etc.)
  • Niveluri admise (TLV, PEL, etc.)
  • Materialul sudat (inclusiv vopsea sau placare)
  • Circulaţia naturală a aerului
  • Cerinţele minime de viteză a aerului conform legilor locale

Q: Numiţi diferite tipuri de evacuare locală care pot fi utilizate pentru controlul expunerii la fumul de sudare?

A: Evacuarea locală a fumului de sudare poate fi asigurată prin unele din următoarele: sisteme de evacuare cu "trompă de elefant", pistoale cu extragerea fumului sau incinte fixe, sau cabine cu hote de evacuare.

Q: Când trebuie determinată o expunere a angajatului la fumul de sudare?

A: Expunerea trebuie verificată când este instalat echipament nou de ventilaţie, când procesul este modificat sau dacă sudorul se simte inconfortabil. Expunerea trebuie reverificată periodic, pentru a vă asigura că funcţionează în continuare corespunzător şi este adecvată.

Q: Când trebuie utilizat un aparat de respirat?

A: În spaţii restrânse sau în alte circumstanţe, de exemplu în exterior, un aparat de respirat poate fi necesar dacă expunerea nu poate fi controlată la nivelurile IOELV şi OEL, PEL sau TLV (vedeţi SDS şi reglementările locale)