You can view the site in Turkish or English language. Visit Website

High Flex Cable for Robots and Booms

14 Pimli Ağır İş Tipi Kontrol Kablosu - 16 ft (4,9 m)

K1785-16

14 Pimli Ağır İş Tipi Kontrol Kablosu - 16 ft (4,9 m)

DETAYLAR

Paralel veya seri yapılandırmalarda robotik tel sürme ünitelerini bağlamak veya birden fazla Power Wave AC/DC 1000SD güç ünitesini birbirine bağlamak için kullanılan 14 pimli kontrol kablosudur.

Neler Dahil

  • 14 pimli kontrol kablosu