Kaynak Güvenliği SSS - Yangın ve Patlamalar

Yangın Tehlikeleri

S: Ark kaynağının hangi yönleri yangın ve patlama tehlikesi yaratır?
C: Yangın tehlikesi, bu yoğun ısının işiniz üzerindeki etkilerinden ve ark tarafından oluşturulan kıvılcımlar ve erimiş metaller şeklinde ortaya çıkar.

S: Yangın ve patlama tehlikesini önlemek için kaynak yapmadan önce ne yapmalısınız?
C: Kaynak işlemine başlamadan önce kaynak yapacağınız çalışma alanını inceleyin. Isıtıldığında tutuşabilecek yanıcı maddeler arayın. Çalışma alanındaki bir maddenin yanıcı olup olmadığından emin değilseniz, sorumlu bir kişi alanı inceleyip iş için onay verene veya malzeme kaldırılana veya korunana kadar hiçbir kaynak veya kesme işlemi yapılmamalıdır.

S: Yangın söndürücüler yoksa yangını söndürmek için ne kullanılabilir?
C: Bölgede yangın söndürücü yoksa, mevcut su basıncına sahip yangın hortumlarına, kum kovalarına, yangına dayanıklı battaniyelere veya diğer yangınla mücadele ekipmanlarına erişiminiz olduğundan emin olun. Unutmayın, yangın çıkması ve bölgeyi terk etmek zorunda kalmanız ihtimaline karşı daima en yakın yangın çıkışını bulun.

S: Bir yangın bekçisine ne zaman ihtiyaç duyarsınız?
C: Yanıcı malzemelerin yaklaşık 35 fit yakınında kaynak yapıyorsanız, kıvılcımlarınızın nereye uçtuğunu görmek ve bir yangın söndürücü kullanmak veya gerekirse alarm vermek için bir yangın gözlemciniz olmalıdır. Siz ve yangın bekçisi, kaynağınızdan kaynaklanabilecek alevleri bulmak ve söndürmek için kaynak bittikten sonra en az yarım saat beklemelisiniz.

S: Arktan uzaklaştırılamayan yanıcı maddelerin yakınında kaynak yapmanız gerekiyorsa, yangın veya patlamayı önlemek için ne yapabilirsiniz?
C: Çalışma alanınızda yakıt veya hidrolik hatları gibi yanıcı maddeler varsa ve işinizi veya yanıcı malzemenyi hareket ettiremiyorsanız, üzerine bir parça sac veya yangına dayanıklı battaniye gibi dayanıklı bir kalkan koyun.

S: Toz nasıl yangın tehlikesi oluşturabilir?
C: Tozlu yerlerde kaynak yaparken veya kesim yaparken özel dikkat gösterilmelidir. Bazı koşullar altında, ince toz parçacıkları, kaynak arkına ve hatta kıvılcımlara maruz kaldığında ani yangına ve hatta patlamaya neden olacak şekilde uyarı olmaksızın kolayca yanabilir.
 

 

Kapalı Konteynerler

S: Yanıcı maddeler içerebilecek kaplarda veya borularda kaynak yaparken ne gibi özel önlemler alınmalıdır?
C: Yanıcı malzemeler içerebilecek kaplar ve borular üzerinde veya yakınında kaynak yapılması, yalnızca American Welding Society belgesi F4.1'de önerilen güvenlik uygulamalarını okumuş ve bunlara uyan deneyimli kaynakçılar tarafından yapılmalıdır: "Kaynak ve Kesme Hazırlığı için Önerilen Güvenli Uygulamalar Tehlikeli Maddeler İçeren Konteynerler ve Borular." Konteynerlere kaynak yaparken alınması gereken özel önlemler, konteynerin inert gaz veya su ile doldurulmasını içerir.

S: Kapalı konteynerler veya yanıcı maddeler içerebilecek borularda kimler ark kaynağı  yapabilir?
C: Konteynerler veya borular üzerine kaynak sadece kalifiye kaynakçılar tarafından yapılmalıdır.

S: Yakıt veya hidrolik yağ kullanan ekipman veya araçların üzerinde veya çevresinde kaynak yaparken hangi potansiyel yangın veya patlama tehlikesine dikkat etmelisiniz?
C: Arkın yakınında herhangi bir yakıt veya hidrolik hattı aramayı ve korumayı unutmayın. Basınç altında yanıcı bir sıvı içeren hatlar özellikle tehlikelidir ve kaynak yaparken bundan kaçınılmalıdır.

S: Çalıştığınız yerin yakınında bir yangın çıktığını fark ederseniz ne yapmalısınız?
C: Panik yapmayın. Yangın çok küçükse, yangını söndürmek için sahip olduğunuz ekipmanı kullanabilirsiniz, ancak yangın çok büyükse itfaiyeyi arayın. Her zaman yakındaki diğer çalışanları uyarmak için yangın alarmını kullanın ve bir yangın varsa kaynak makinenizi kapatın. Ardından bölgeyi olabildiğince çabuk terk edin.

S: Yangın söndürücüden çıkan sprey nereye yönlendirilmeli?
C: Herhangi bir söndürücüden gelen sprey, malzemenin üzerindeki alevlere değil, yanan malzeme üzerindeki yangının tabanına yönlendirilmelidir.

S: Tesisinizi yangın veya patlama riskinden korumak için şirketiniz ne tür bir programa sahip olmalıdır?
C: Şirketinizin, ek önlem ve prosedürlerin izlenmesini gerektirebilecek belirli bir sıcak çalışma izni programı olabilir. Uygun eğitim ve sertifika için güvenlik koordinatörünüze veya amirinize danışın.