Kaynak Güvenliği SSS - Dumanlar ve Gazlar

Sağlık Etkileri: Dumanlar

S: Yaygın kaynak dumanlarında hangi bileşikler bulunur?
C: Alaşımsız çelik kaynağı dumanındaki en yaygın bileşikler demir, manganez ve silikondur, ancak elektrotta veya kaynak dumanındaki ana metalde başka bileşikler mevcut olabilir.
S: Kaynak dumanında hangi tür elektrot ürünlerinin krom veya nikel içermesi muhtemeldir?
C: Paslanmaz çelik ve sert dolgu ürünlerinin kullanımından kaynaklanan dumanlar krom veya nikel içerir.
S: Krom veya nikele uzun süreli aşırı maruz kalmanın potansiyel sağlık etkileri nelerdir?
C: Astım sağlık etkisi olarak bildirilmiştir ve bu metallerin bazı biçimlerinin kaynak dışındaki işlemlerde akciğer kanserine neden olduğu bilinmektedir veya bundan şüphelenilmektedir. Bu nedenle, maruziyeti en aza indirecek önlemlerin alınması önerilir.
S: Mangana uzun süre aşırı maruz kalmanın olası sağlık etkileri nelerdir?
C: Mangana aşırı maruz kalmak merkezi sinir sistemini etkileyerek koordinasyon bozukluğuna, konuşma güçlüğüne ve kollarda veya bacaklarda titremeye neden olabilir. Bu durum geri döndürülemez olarak kabul edilir.
S: Kaynak dumanına maruz kalmanın uzun vadede sağlığa etkileri nelerdir?
C: Spesifik kaynak katkı maddeleri SDS hakkında bilgi edinin.
S: Çinkoya aşırı maruz kalmanın potansiyel sağlık etkileri nelerdir?
C: Çinkoya aşırı maruz kalmak, grip benzeri semptomlarla buhar ateşine neden olabilir.
S: Kaynak dumanlarında yaygın olarak bulunan çinko kaynağı nedir?
C: Kaynak dumanındaki çinko genellikle galvanizli çeliğin kaynağından gelir.

Uyarılar


S: Kullandığınız kaynak ürünleriyle ilgili güvenlik bilgilerini nerede bulabilirsiniz?
C: Her kaynak güç kaynağı ve sarf malzemesi kabı, seçtiğiniz ark kaynağı ürünü için özel güvenlik talimatları sağlayan bir uyarı etiketine sahiptir.
S: Bir kaynak sarf malzemesi güvenlik bilgi formunda (SDS) hangi bilgiler bulunur?
C: Bir SDS, ürünün güvenli bir şekilde taşınması ve kullanılması için uyulması gereken önlemlere ilişkin bilgileri içerir. Ayrıca, ürünü üretmek için kullanılan tehlikeli maddelerin bir özeti, yangın ve patlama tehlikesi verilerinin bir özeti, sağlık tehlikesi verileri ve reaktivite verileri dahil olmak üzere ek bilgiler içerir.
S: Kullanmakta olduğunuz sarf malzemelerinin SDS'sini nerede bulabilirsiniz?
C: Paketin üzerindeki QR kodu ile www.weldingsafety.com adresinde ve ya Lincoln Electric web sitesinde bulabilirsiniz.
S: Dumanlar ve gazlar zararlı olabileceğinden, kendinizi korumak için hangi adımları atmalısınız?
C: 1) Dumanları ve gazları tüm solunum alanlarından uzak tutmak için yerel egzoz havalandırması kullanın. 2) Maruz kalma limitlerin altında olmadığı sürece solunum cihazı kullanın.
TR UYARI IARC, kaynaktan kaynaklanan dumanların ve UV radyasyonunun kanserojen olduğunu belirtir. Bu ürünün kullanımı, tehlikeli bileşikler içeren dumanlar üretebilir. Dumanları ve gazları tüm solunum alanlarından uzak tutmak için yerel egzoz havalandırması kullanın. Maruz kalma limitlerin altında olmadığı sürece bir solunum cihazı kullanın. Ark patlamaları gözleri yaralayabilir ve cildi yakabilir. Uygun koruma kullanın. Elektrik öldürücü olabilir. Canlı parçalara asla dokunmayın. SDS'ye danışın.
S: Hangi ek önlemlere uyulmalıdır?
C: İç mekanlarda dolgu metalleri kullanırken yerel egzoz havalandırması kullanın. Dış mekanda özel havalandırma gerektiren ürünler kullanıyorsanız, solunum cihazı gerekebilir.
S: Ne tür ürünler genellikle özel havalandırma gerektirir?
A: Sert kaplamalı ve paslanmaz ürünler.

Sağlık Etkileri: Gazlar


S: Ark kaynağında kullanılan koruyucu gazların potansiyel sağlık tehlikeleri nelerdir?
C: Koruyucu gazların çoğu (argon, helyum) toksik değildir, ancak soluduğunuz havadaki oksijenin yerini alabilir ve baş dönmesine, bilinç kaybına ve muhtemelen ölüme neden olabilir. Karbon monoksit ayrıca oksijenin yerini alabilir ve ortam havasındaki konsantrasyon %0,5'i aşarsa tehlike oluşturabilir.

Yeterli Havalandırma


S: Bir kaynakçının kendisini kaynak dumanına aşırı maruz kalmaktan korumak için alabileceği en temel güvenlik önlemlerinden biri nedir?
C: Başınızı duman bulutundan uzak tutun!
S: Duman ve gazların konsantrasyonu en yüksek nerede?
C: Duman ve gazların konsantrasyonu dumanda en yüksektir.
S: Dumanları ve gazları solunum bölgenizden nasıl uzak tutabilirsiniz?
C: Doğal ve mekanik havalandırma kullanarak dumanları ve gazları solunum bölgenizden ve genel alanınızdan uzak tutun. İç mekanlarda kaynak yapıyorsanız, arkta sabit veya hareketli egzoz davlumbazları veya yerel egzoz gereklidir.
S: Yeterli havalandırma sağlanamıyorsa ne gibi önlemler alınmalıdır?
C: Yeterli havalandırma sağlanamıyorsa, CE'de tanımlanan uygun bir motorlu ve hava filtreli solunum cihazları takılması gerekebilir. Özel kaynak koşullarınız için risk analizi gereksinimlerine bakın.
S: İş Güvenliği Yönetmeliği, filtreli solunum cihazlarının kullanılabilmesi için mühendislik veya işyeri kontrollerinin kurulmasını gerektiriyor mu?
C: İş Güvenliği Yönetmeliği, önce mühendislik ve işyeri kontrollerinin kurulmasını gerektirir. Maruz kalma, yalnızca bu kontrollerle geçerli sınırların altında tutulamazsa, solunum cihazları kullanılmalıdır.
S: Bir kaynakçının kaynak dumanına maruz kalmasını doğru bir şekilde ölçmek için hangi yöntem kullanılır?
C: Bir kaynakçının maruziyeti, yalnızca iş günü boyunca kaynakçının soluduğu havadan nitelikli bir profesyonel numune alarak belirlenebilir.
S: Bir kaynakçının kaynak dumanına maruziyetini ölçmek en çok ne zaman önemlidir?
C: Her zaman, İş Güvenliği Yönetmeliğine uygun olarak.
S: Kaplanmış veya boyanmış bir ana metalin kaynağında ne gibi önlemler alınmalıdır?
C: Ana metal kaynaktan önce temizlenemiyorsa, kaplamanın bileşimi araştırılmalıdır.
S: Kaynak dumanına aşırı maruz kaldığınızı hissederseniz ne yapmalısınız?
C: Kaynak işini durdurun ve hemen temiz hava alın. Durumun düzeltilebilmesi ve diğer çalışanların tehlikeyi fark edip önleyebilmeleri için amirinizi ve iş arkadaşlarınızı bilgilendirin. Belirtileri hissetmeye devam ederseniz, doktorunuza görünün. Sarf malzemeleri etiketlerinde ve SDS'de listelenen güvenlik önlemlerini uyguladığınızdan ve bölgenizdeki duman tahliyesini ve havalandırmayı iyileştirdiğinizden emin olun. Durum düzeltilene kadar kaynağa devam etmeyin.
S: Yeterli duman tahliyesi ne anlama geliyor?
C: Çalışma alanınız, kaynağa mümkün olduğunca yakınsa, minimum hava hızı gerekliliklerini ve diğer yerel yönetmelikleri karşılıyorsa ve çalışanların kaynak dumanları ve gazlarındaki tehlikeli maddelere maruz kalmasını kontrol etmek için yeterliyse (böylece bu maddeler için geçerli maruz kalma sınırı aşılmamalıdır), yeterli duman tahliyesine sahiptir. 
S: En sık kullanılan maruz kalma limitleri nelerdir?
A: Endikatif Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri (IOELV'ler): Sağlığa dayalı, bağlayıcı olmayan değerler, mevcut en son bilimsel verilerden türetilmiştir ve güvenilir Ölçüm tekniklerinin kullanılabilirliği dikkate alınmıştır. IOELV'ler (zaman ağırlıklı ortalama dikkate alınarak) 8 saatlik bir referans periyoduna göre belirlenir ve uzun vadeli maruz kalma limitleri olarak adlandırılır.
Mesleki Maruziyet Sınır değerleri (OEL'ler): Avrupa Birliği düzeyinde bir IOELV'nin ayarlandığı herhangi bir kimyasal madde için, AB Üye Devletlerinin ulusal bir mesleki maruziyet sınır değeri belirlemesi gerekir.
Eşik Sınır Değeri (TLV): Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyenistleri Konferansı (ACGIH) Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi tarafından yıllık olarak yayınlanan ve işyerindeki kimyasal ve fiziksel ajanlar için önerilen bir maruz kalma sınırıdır ve TLV'yi neredeyse tüm çalışanların maruz kaldığı seviye olarak tanımlar.
Toplam ağırlık ortalaması (TWA) izin verilen maruz kalma sınırı (PEL).
Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (OSHA) tarafından belirlenen ve Amerika Birleşik Devletleri için belirli bir kimyasal kirleticiye veya fiziksel ajana izin verilen maksimum maruziyeti belirten ve genellikle 8 saatlik zaman ağırlıklı ortalama olarak ifade edilen düzenleyici sınır.
S: Kaynak dumanındaki maddeler için geçerli PEL ve TLV limitlerini nerede bulabilirsiniz?
C: IOELV ve OEL'ler, her elektrot veya kaynak tozundaki bileşikler için SDS'nin ilk sayfasında listelenir. Taban plakasından, kaplamasından ve kaynak işlemiyle temas eden diğer herhangi bir malzemeden üretilebilecek bileşikler için IOELV'ler ve OEL'ler, Avrupa ve yerel yönetmeliklerde bulunabilir.

Kaynak Ortamı Değerlendirmesi


S: Bir kaynakçı olarak tehlikeli maddeleri belirlemek için hangi adımları atabilirsiniz?
C:  Uyarıları ve güvenlik önlemlerini incelemek için ürün etiketini okuyun. İşvereninizin veya amirinizin işyerine astığı veya internetten indirdiğiniz elektrot için Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) edinin ve inceleyin. Ürünü kullanırken tam olarak hangi bileşiklere maruz kalabileceğinizi belirlemek için SDS'nin tamamını okumalısınız.
S: Kaynakçı, ana metaldeki malzemeler veya ana metal üzerindeki kaplama hakkında bilgiyi nereden bulabilir?
C: Kaynak yapılacak ana metalin tedarikçisinden SDS'nin bir kopyasını alın, çünkü bu da kontrol edilmelidir.

Kaynak Dumanı Kontrolü

S: Doğal havalandırma nedir?
C: Doğal havalandırma, iş yerindeki doğal havanın neden olduğu hava hareketidir. Dışarıda, bu genellikle rüzgardır. İç mekanlarda, açık pencere ve kapılardan hava akışı olabilir.
S: Mekanik ventilasyon nedir?
C: Mekanik havalandırma, tavan veya duvardaki portatif fan veya sabit bir fan gibi elektrikli bir cihazın iş yerinde neden olduğu hava hareketidir.
S: Yerel egzoz havalandırması nedir?
C: Yerel egzoz, arkta veya yakınında kaynak dumanlarını yakalamak ve havadaki kirleticileri gidermek için kullanılan mekanik bir cihazdır.
S: Uygulamanız için egzoz havalandırma belirlerken hangi faktörlerin dikkate alınması gerekiyor?
C: Uygulamanız için gereken havalandırma, aşağıdaki gibi faktörlere bağlıdır:
- Çalışma alanı hacmi
- Çalışma alanı yapılandırması
- Kaynakçı sayısı
- Kaynak işlemi ve akım
- Kullanılan sarf malzemeleri (alaşımsız çelik, sert kaplama, paslanmaz vb.)
- İzin verilen seviyeler (TLV, PEL, vb.)
- Kaynak yapılan malzeme (boya veya kaplama dahil)
- Doğal hava akımı
- Yerel yasalardan asgari hava hızı gereksinimleri
S: Kaynak dumanına maruziyeti kontrol etmek için kullanılabilecek birkaç yerel egzoz türü söyleyin?
C: Kaynak dumanlarının yerel egzozu aşağıdakilerden herhangi biri ile sağlanabilir: ayarlanabilir "akordeon" egzoz havalandırma sistemleri, duman tahliye torcu veya sabit mahfazalar veya davlumbazlı kabinler.
S: Bir çalışanın kaynak dumanına maruziyeti ne zaman belirlenmelidir?
C: Yeni bir duman tahliye sistemi kurulduğunda, proses değiştirildiğinde veya kaynakçı rahatsız olduğunda maruziyet kontrol edilmelidir. Periyodik olarak, hala düzgün çalıştığından ve uygun olduğundan emin olmak için maruziyet yeniden kontrol edilmelidir.
S: Hava filtreli solunum cihazı ne zaman kullanılmalıdır?
A: Kapalı alanlarda veya açık hava gibi diğer durumlarda, maruziyet IOELV'lere ve OEL'lere, PEL'lere veya TLV'lere kontrol edilemiyorsa bir hava filtreli solunum cihazı gerekebilir (bkz. SDS ve yerel yönetmelikler)