California Transparency in Supply Chains Act of 2010 Dezvăluirea informațiilor

Lincoln Electric (inclusiv filialele sale, denumite în mod colectiv „Lincoln”) se angajează să își desfășoare activitatea într-un mod legal și etic, așa cum se menționează în Codul său de conduită și etică corporativă. Codul Lincoln Electric include o interdicție specifică a încălcării drepturilor omului, a sclaviei, a traficului de persoane și a muncii ilegale a copiilor.

Codul de conduită al furnizorilor Lincoln Electric prezintă așteptările noastre cu privire la practicile comerciale ale furnizorilor noștri. Acest cod oferă un mijloc de responsabilizare a furnizorilor în cazul nerespectării standardelor companiei în ceea ce privește munca ilegală a copiilor, munca forțată, traficul de persoane și munca în condiții de sclavie. Ne rezervăm dreptul de a solicita confirmarea conformității cu Codul de conduită al furnizorilor.

Termenii și condițiile Lincoln Electric pentru achiziționarea de materiale includ o cerință conform căreia furnizorii declară și garantează că nu vor permite utilizarea sclaviei, a muncii forțate, involuntare sau sub constrângere, a muncii ilegale a copiilor, a traficului de persoane sau a traficului sexual de către niciun angajat, agent, subcontractant sau furnizor în funcționarea sau susținerea activității sale sau în fabricarea și distribuirea de produse către Lincoln.

Departamentul nostru de conformitate supraveghează și promovează o cultură a integrității și conformității în toate afacerile noastre din întreaga lume pentru a ne asigura că angajații noștri sunt bine informați, instruiți corespunzător și aliniați la principiile noastre și la legile aplicabile. Aderăm la o serie de directive și politici în cadrul programului nostru de conformitate pentru a ne asigura că etica și integritatea noastră rămân la baza modului în care operăm. Ca parte a programului său de conformitate, Lincoln dispune de un proces de verificare pentru a evalua și aborda riscurile de nerespectare a legii în general, inclusiv traficul de persoane, munca forțată și munca ilegală a copiilor. Această verificare este efectuată de Lincoln și, în cazul partenerilor de afaceri cu un risc potențial mai mare de neconformitate, de o terță parte.

Programul nostru de formare în domeniul conformității include cursuri de formare obligatorii pentru angajații noștri globali care nu se ocupă de producție și pentru alți membri ai personalului cheie, care includ cursuri anuale de formare privind Codul nostru de conduită și etică corporativă, anticorupție și conflicte de interese. Alte cursuri de formare relevante includ periodic cursuri privind traficul de persoane, combaterea hărțuirii și corectitudinea la locul de muncă.