Patente Plasmă

În conformitate cu Secţiunea 287(a) a Titlului 35 la Codului Statelor Unite, cititorul este notificat în privinţa drepturilor societăţii Lincoln Electric Company privind Patentele Statelor Unite listate pe acest site şi asociate cu următoarele produse.  

 

 Tomahawk®  Burny® Multiverse
 US Patent No. 6268587  US Patent No. 9120226
 US Patent No. 8354827  
 US Patent No. 8525495  Kaliburn®
 US Patent No. D675655  US Patent No. 9386679