Întrebări frecvente Siguranţa la sudare - Electrocutare

Pericole de electrocutare

Q: În ce circumstanţe puteţi suferi o electrocutare?
A: Suferiţi o electrocutare când atingeţi două obiecte metalice între care există o tensiune electrică.

Q: La ce tensiune puteţi fi vătămat printr-o electrocutare?
A: 120 volţi este tensiunea uzuală în locuinţele din Statele Unite; 220 volţi este tensiunea uzuală în locuinţele din Germania şi Uniunea Europeană. 50 volţi sau mai puţin este suficientă pentru a vătăma sau provoca decesul, în funcţie de condiţii.

Q: Care este mai periculos: AC (curentul alternativ) sau DC (curentul continuu)?
A: Ca o regulă generală, curentul alternativ (AC) este mai periculos decât curentul continuu (DC).

Q: Ce tensiuni sunt utilizate în procesul de sudare cu arc?
A: Sudarea cu arc presupune un circuit deschis (când nu se sudează) cu tensiuni care de regulă sunt cuprinse între 20 volţi cele mai scăzute, până la 100 volţi cele mai înalte.

Q: Ce tensiuni se găsesc în mod normal în carcasa unei staţii de sudare cu arc?
A: Tensiunea în interiorul echipamentelor de sudare este de regulă mult mai înaltă: între 120 volţi şi 575 volţi sau mai mare.

Electrocutare la tensiune primară

Q: De ce electrocutarea la tensiune primară este mai periculoasă decât electrocutarea la tensiune secundară?
A: Electrocutarea la tensiune primară - 115 volţi până la 600 volţi - este foarte periculoasă, deoarece se aplică o tensiune mult mai mare decât tensiunea secundară a staţiei de sudare (sau de sudare manuală).

Q: Când puteţi suferi o electrocutare la tensiune primară?
A: Puteţi suferi o electrocutare la tensiune primară (de intrare) dacă: atingeţi un conductor sau o componentă "caldă" în interiorul staţie de sudare în timp ce corpul sau mâna dumneavoastră sunt în contact cu carcasa staţiei de sudare sau alte piese metalice legate la pământ, având tensiunea de alimentare a staţiei de sudare pornită/conectată – "on".

Q: ce trebuie să faceţi pentru a deconecta – "off" – alimentarea cu energie electrică în interiorul carcasei staţiei de sudare?
A: Pentru a deconecta alimentarea cu tensiune – "off", cablul de alimentare cu energie trebuie să fie decuplat din priză sau întrerupătorul de deconectare a aparatului să fie în poziţia "off".

Q: Care este scopul legării la pământ a carcasei unei staţii de sudare cu arc?
A: Carcasa trebuie să fie legată la pământ astfel încât dacă apare o problemă în interiorul staţiei de sudare, să se ardă siguranţa, deconectând astfel sursa de alimentare şi atenţionându-vă că este necesară o reparaţie.

Q: Cum puteţi identifica conductorul de legare la pământ în cablul de intrare alimentare cu energie?
A: Conductorul de legare la pământ în cablul de intrare are o izolaţie verde sau poate să nu fie de loc izolat.

Q: Care este diferenţa între conductorul de lucru şi conductorul de legare la pământ?
A: Cablul verde de legare la pământ, utilizat pentru conectarea staţiei de sudare la pământ nu este acelaşi ca şi cablul piesei de prelucrat (numit uneori "cablul de masă pentru sudare") care face parte din circuitul de sudare cu arc şi transportă numai curent de sudare. Cablul piesei de prelucrat nu leagă la pământ carcasa.

Electrocutare la tensiune secundare

Q: Ce trebuie să se întâmple pentru a suferi o electrocutare la tensiune secundară?
A: O electrocutare la tensiune secundară survine atunci când atingeţi o parte a circuitului sau a electrodului de sudare – eventual un punct neizolat pe cablul electrodului – şi în acelaşi timp o altă parte a corpului dumneavoastră atinge metalul care este prelucrat prin sudare (piesa de prelucrat). Pentru a fui supus la o electrocutare, corpul dumneavoastră trebuie să atingă simultan ambele laturi ale circuitului de sudare, electrodul şi piesa (sau masa de sudare) atunci când curentul de ieşire pentru sudare este conectat – "on".

Q: Când este tensiunea la electrod cea mai ridicată?
A: Tensiunea la electrod este cea mai înaltă atunci când nu sudaţi (tensiune la circuit deschis).

Practici de lucru în siguranţă

Q: Când este un electrod-baghetă "cald electric"?
A: Un electrod baghetă este întotdeauna "cald electric" când staţia de sudare este pornită – "on".

Q: Cum vă protejaţi de electrocutare când sudaţi?
A: Izolaţi corpul dumneavoastră de piesa de metal pe care o prelucraţi prin sudare. Nu aşezaţi corpul, braţele sau picioarele pe piesa de prelucrat (metalul care este sudat), în special dacă hainele dumneavoastră sunt umede sau este expusă pielea neprotejată (ceea ce nu ar trebui să se întâmple dacă sunteţi îmbrăcat corespunzător). Folosiţi covoraşe din placaj, cauciuc sau alte materiale izolante uscate pentru a sta sau a vă aşeza. Purtaţi mănuşi uscate în stare bună atunci când sudaţi.  Nu atingeţi electrodul sau piesele metalice ale cleştelui de electrozi cu pielea sau îmbrăcămintea udă.

Zone periculoase electric

Q: În ce condiţii este periculoasă electric sudarea cu arc?
A: O situaţie poate deveni periculoasă electric dacă sudarea trebuie efectuată în condiţii cu pericol electric (locaţii umede sau purtând haine umede, pe structuri metalice cum sunt planşee, grilaje sau schele, în poziţii inconfortabile, cum ar fi aşezat, îngenuncheat sau întins, sau dacă există un risc ridicat de contact inevitabil sau accidental cu piesa de prelucrat sau masa).

Q: Ce tip de echipamente de sudare sunt cel mai bine adecvate pentru sudarea cu arc în condiţii periculoase electric?
A: Staţie de sudare semiautomată cu DC constant, staţie de sudare manuală (cu baghetă) DC sau staţie de sudare AC cu reglare a tensiunii reduse.

Q: Ce aveţi de făcut dacă suferiţi o electrocutare?
A: Dacă sunteţi supus la o electrocutare în orice circumstanţe, consideraţi-o ca o avertizare. Verificaţi-vă echipamentul, deprinderile de lucru şi zona de lucru pentru a vedea ce este în neregulă înainte de a continua sudare. Prezentaţi-vă imediat la medic.

Q: Ce aveţi de făcut dacă consideraţi că este ceva în neregulă cu staţia dumneavoastră de sudare?
A: Dacă credeţi că ceva este în neregulă, deconectaţi sursa de alimentare cu energie de intrare la staţia de sudare şi raportaţi problema şefului dumneavoastră sau unui electrician calificat. Nu folosiţi din nou staţia de sudare înainte de a fi fost verificată.