You can view the site in Turkish or English language. Visit Website

Telif Hakkı Politikası

TELİF HAKKI İHLALİNE İLİŞKİN İDDİALARIN BİLDİRİLMESİ

Telif hakkı ihlali iddialarını ciddiye alıyoruz. Yürürlükteki yasalara uygun olarak iddia edilen telif hakkı ihlali bildirimlerine yanıt vereceğiz. Bu siteden ("Web Sitesi") erişilebilen herhangi bir materyalin telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, Telif Hakkı Temsilcimize (aşağıda belirtilen) yazılı bildirim göndererek bu materyallerin (veya bunlara erişimin) Web Sitesinden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası'nın (17 U.S.C. § 512 ("DMCA") Çevrimiçi Telif Hakkı İhlali Sorumluluğunun Sınırlandırılması Yasası uyarınca, yazılı bildirim ("DMCA Bildirimi") esas olarak aşağıdakileri içermelidir:

Fiziksel veya elektronik imzanız.
İhlal edildiğini düşündüğünüz telif hakkı alınmış çalışmanın tanımı veya iddia Web Sitesinde birden fazla çalışmayı içeriyorsa, bu tür çalışmaların temsili bir listesi.
İhlal ettiğine inandığınız materyalin, o materyalin yerini tespit etmemize izin verecek kadar kesin bir şekilde tanımlanması.
Sizinle iletişim kurabileceğimiz yeterli bilgi (adınız, posta adresiniz, telefon numaranız ve varsa e-posta adresiniz dahil).
Telif hakkıyla korunan materyalin kullanımının telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından yetkilendirilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan.
Yazılı bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna dair beyan.
Telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair yeminli ifade cezasına tabi bir beyan.

DMCA Bildirimlerini almak için atanmış Telif Hakkı Temsilcimiz:

Kevin M. Dunn
Chief Counsel Intellectual Property (Fikri MülkiyetBaş Hukuk Müşaviri)
Lincoln Electric
22801 St. Clair Ave.
Cleveland, OH 44117 USA
216-383-2041

DMCA'nın 512(c)(3) Bölümü'nün tüm gereksinimlerine uymazsanız, DMCA Bildiriminiz geçerli olmayabilir.
Web Sitesindeki materyalin veya etkinliğin telif hakkınızı ihlal ettiğini bilerek yanlış beyanda bulunursanız, DMCA'nın 512(f) Bölümü uyarınca zararlardan (masraflar ve avukat ücretleri dahil) sorumlu tutulabileceğinizi lütfen unutmayın.

 

KARŞI BİLDİRİM PROSEDÜRLERİ

Sitede yayınladığınız materyalin yanlışlıkla veya yanlış tanımlama nedeniyle kaldırıldığını veya siteye erişimin devre dışı bırakıldığını düşünüyorsanız, telif hakkı temsilcimize (belirtilen) yazılı bildirim göndererek bize karşı bildirimde bulunabilirsiniz ("Karşı Bildirim"). altında). DMCA uyarınca, Karşı Bildirim esas olarak aşağıdakileri içermelidir:

Fiziksel veya elektronik imzanız.
Kaldırılan veya erişimin devre dışı bırakıldığı materyalin kimliği ve materyalin kaldırılmadan veya erişim devre dışı bırakılmadan önce göründüğü yer.
Sizinle iletişim kurabileceğimiz yeterli bilgi (adınız, posta adresiniz, telefon numaranız ve varsa e-posta adresiniz dahil).
Yukarıda tanımlanan materyalin bir hata sonucu kaldırıldığına veya devre dışı bırakıldığına veya kaldırılacak veya devre dışı bırakılacak materyalin yanlış tanımlanmasına iyi niyetle inandığınıza dair yalan yere yemin etme cezası altında beyanınız.
Adresinizin bulunduğu yargı bölgesi için (veya Web Sitesinin bulunabileceği herhangi bir yargı bölgesi için Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet ediyorsanız) Federal Bölge Mahkemesinin yargı yetkisini kabul edeceğinize ve kabul edeceğinize dair bir beyan söz konusu şikayeti Web Sitesine sağlayan kişiden (veya bu kişinin bir temsilcisinden) gelen hizmet.

Tamamlanan Karşı Bildirimler şu adrese gönderilmelidir:

Kevin M. Dunn
Chief Counsel Intellectual Property (Fikri MülkiyetBaş Hukuk Müşaviri)
Lincoln Electric
22801 St. Clair Ave.
Cleveland, OH 44117 USA
216-383-2041

Orijinal DMCA Bildirimini gönderen taraf, Karşı Bildiriminizin kopyasını aldıktan sonraki on iş günü içinde size karşı bir mahkeme davası açmazsa, DMCA, kaldırılan içeriği geri yüklememize izin verir.
Web Sitesindeki materyalin veya etkinliğin yanlışlıkla veya yanlış tanımlamayla kaldırıldığını veya devre dışı bırakıldığını bilerek maddi olarak yanlış beyan ederseniz, DMCA'nın 512(f) Bölümü uyarınca zararlardan (masraflar ve avukat ücretleri dahil) sorumlu tutulabileceğinizi lütfen unutmayın. ]

 

TEKRAR İHLALLER

Sürekli ihlalde bulunan kullanıcıların hesaplarını uygun durumlarda devre dışı bırakmak ve/veya sonlandırmak politikamızdır.