Patenty na podajniki drutu

Zgodnie z sekcją 287(a) tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, czytelnik zostaje niniejszym powiadomiony o prawach The Lincoln Electric Company do patentów amerykańskich wymienionych na tej stronie i związanych z następującymi produktami.

 

 ACTIV8® PipeFab 
 Nr patentu USA 7026574  Nr patentu USA 6552303
 Nr patentu USA 7098425  Nr patentu USA 6710299
 Nr patentu USA 7383973  Nr patentu USA 6858817
 Nr patentu USA 7687742  Nr patentu USA 7098425
 Nr patentu USA 7692117  Nr patentu USA 7383973
 Nr patentu USA 8256659  Nr patentu USA 8115138
 Nr patentu USA D653271  Nr patentu USA 8256659
 Nr patentu USA D675655  Nr patentu USA 8338752
   Nr patentu USA 8803031
 Cruiser®  Nr patentu USA 8822884
 Nr patentu USA 7604244  Nr patentu USA 9180545
   Nr patentu USA 9434018
 Flex Feed® 74HT  Nr patentu USA 9498839
 Nr patentu USA 7098425  Nr patentu USA D675655
 Nr patentu USA 7383973  
 Nr patentu USA 8803031  Power Feed® 25M
 Nr patentu USA 8822884  Nr patentu USA 8115138
   Nr patentu USA 8338752
 Flex Feed® 84 Dual  Nr patentu USA 9434018
 Nr patentu USA 9180545  Nr patentu USA 9498839
   Nr patentu USA D675655
 LF-72  
 Nr patentu USA 7026574  Power Feed® 84
 Nr patentu USA 7098425  Nr patentu USA 6552303
 Nr patentu USA 7383973  Nr patentu USA 6710299
 Nr patentu USA 7687742  Nr patentu USA 6858817
 Nr patentu USA 7692117  Nr patentu USA 7098425
 Nr patentu USA 8803031  Nr patentu USA 7383973
 Nr patentu USA D675655  Nr patentu USA 8115138
   Nr patentu USA 8256659
 LF-74  Nr patentu USA 8803031
 Nr patentu USA 7026574  Nr patentu USA 8822884
 Nr patentu USA 7098425  Nr patentu USA 9180545
 Nr patentu USA 7383973  Nr patentu USA 9434018
 Nr patentu USA 7687742  Nr patentu USA 9498839
 Nr patentu USA 7692117  Nr patentu USA D675655
 Nr patentu USA 8803031  
 Nr patentu USA D675655  Tandem Cruiser®
   Nr patentu USA 8338748
 LN-25 PRO®  
 Nr patentu USA 7026574  
 Nr patentu USA 7098425  
 Nr patentu USA 7383973  
 Nr patentu USA 7687742  
 Nr patentu USA 7692117  
 Nr patentu USA 8338752  
 Nr patentu USA 8803031  
 Nr patentu USA D675655