Materiały dotyczące bezpieczeństwa spawania

Serie video i materiały

Filmy dot. bezpieczeństwa

Spawanie łukowe jest bezpieczną czynnością, jeżeli podjęte zostaną odpowiednie kroki do zapewnienia bezpieczeństwa spawacza. Jeżeli takie kroki nie zostaną podjęte, spawacz jest narażony na szereg niebezpieczeństw takich jak: porażenie prądem elektrycznym, dymy i gazy spawalnicze, promieniowanie łuku czy eksplozje i wybuchy.

Poniższe filmiki są kopalnią wiedzy na temat bezpieczeństwa spawania. Przykłady wyszczególniają zarówno obowiązkowe praktyki bezpieczeństwa, jak i te oparte na doświadczeniu zdobytym w warsztacie.

Zobacz filmy

Informacje i wskazówki na temat dymów spawalniczych

Druki dotyczące bezpieczeństwa oraz materiały interaktywne